Συνεδριάζει την Παρασκευή η οικονομική επιτροπή του δήμου Ρόδου

Αύριο Παρασκευή, στη 1 μ.μ. πρόκειται να συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Ρόδου.
Τα θέματα που θα απασχολήσουν τη  συνεδρίαση, σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη, είναι τα εξής:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Έγκριση και κατάρτιση των όρων για τη διεξαγωγή δημόσιου συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού της «Προμήθειας Μελεκουνιών για τις ανάγκες της Δ/νσης Τουρισμού του Δήμου Ρόδου»  
2. Έγκριση πρακτικών Ι,ΙΙ,ΙΙΙ και κατακύρωση αποτελέσματος του δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού της «προμήθειας εξοπλισμού παιδικών χαρών του Δήμου Ρόδου (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ)  

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
3. Έγκριση ή μη για την άσκηση ένδικων μέσων για την εταιρεία μισθώτρια του «Ιαλύσιον» «ΜΕΝΙ ΚΑΜΙΝΑΚΙ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε»
4. Συμβιβασμός του Δήμου Ρόδου με την Ελένη Φραντζή του Ιωάννη και Στυλιανή Κουπάδη του Γεωργίου για την αποκατάσταση ζημιάς στο αυτοκίνητο της δεύτερης, τη χρήση του οποίου έχει η πρώτη.
5. Ορισμός δικαστικού επιμελητή για επίδοση κλήσης – γνωστοποίησης λήψης ενόρκων βεβαιώσεων σχετικά με την από 27-3-2017 και με αριθμό κατάθεσης ΑΓ131/28-3-2017 αγωγή της Πεζουβάνη Βακίνας του Στέργου και Δημητρίου Αργυρόπουλου του Κων/νου, που στρέφεται και εναντίον του Δήμου Ρόδου και απευθύνεται στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Ρόδου.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
6. Έγκριση 1ου πρακτικού διαγωνισμού για το έργο: «Ανακατασκευή γέφυρας και ασφαλτοστρώσεις οδών στο Φυτώριο Ρόδου»

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
7. Έγκριση 1ου πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «Επισκευή συντήρηση κτηρίων λιμεναρχείου Ρόδου και Α΄ΛΤ Λίνδου και Ανακατασκευή Διαμόρφωση χώρων κράτησης Λιμεναρχείου Ρόδου»