Λεξιστορείν: Ο φειδωλός!

Ως φειδωλό χαρακτηρίζουμε αυτόν που παρέχει κάτι με μέτρο και χωρίς υπερβολές.

Η λέξη προέρχεται από το αρχαιοελληνικό ρήμα φείδομαι =διστάζω να δώσω, κάνω οικονομία, δείχνω αυτοσυγκράτηση.

Από την ίδια ρίζα και το γνωστό ρητό «χρόνου φείδου» δηλαδή να μην σπαταλάς άσκοπα τον χρόνο σου, να τον ξοδεύεις με σύνεση.