Λεξιστορείν: Οι φρούδες ελπίδες!

Η λέξη φρούδος είναι ένα σύνθετο επίθετο με α’ συνθετικό την πρόθεση προ- και δεύτερο το ουσιαστικό οδός.

Σημαίνει «αυτός που βρίσκεται μπροστά στο δρόμο, που έχει προχωρήσει και δεν είναι ορατός».

Άρα όταν λέμε για κάποιον πως τρέφει φρούδες ελπίδες δηλώνουμε το μάταιο της προσπάθειάς του, πως οι ελπίδες που έχει δεν θα επαληθευθούν.