Σαρωτική νίκη του Μ. Πετρίδη στις εκλογές του '59 - Ποιοι εκλέχθηκαν στο δημοτικό συμβούλιο Ρόδου

ΘΕΤΩΝ ΥΠΕΡΑΝΩ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΥΠΕΡΑΝΩ ΟΛΩΝ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ

ΣΥΣΣΩΜΟΣ Ο ΛΑΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ  ΣΥΝΕΤΡΙΨΕ ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 

Η ΠΑΡΑΤΑΞΙΣ ΠΕΤΡΙΔΗ ΕΛΑΒΕ 6.335 ΨΗΦΟΥΣ-ΖΙΓΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ: 2.382 

ΠΡΩΤΟΦΑΝΗΣ Η ΠΑΝΩΛΕΘΡΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΟΙΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΡΟΦΩΝ


Ο Δήμαρχος κ. Μιχαήλ Πετρίδης λαμβάνει 14 συμβούλους

Από της ανατολής του ηλίου προχθές ήρχισαν εις ολόκληρον την Δωδεκάνησον αι εκλογαί προς ανάδειξιν δημοτικών και κοινοτικών συμβούλων.

Ενωρίτερον είχον λάβει θέσεις εντός των εκλογικών κέντρων οι δικαστικοί αντιπρόσωποι και τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών, από της 7ης δε πρωινής ήρχισεν η προσέλευσις ψηφοφόρων.

Εις Ρόδον, περί την 9ην πρωινήν είχον συγκεντρωθή προ των διαφόρων κέντρων πλήθη πολιτών, οι οποίοι ανέμενον την σειράν των διά να εισέλθουν και να ψηφίσουν. Ευθύς μετά την άσκησιν του εκλογικού των δικαιώματος, άνδρες και γυναίκες απομακρύνοντο ταχέως.

Περί την μεσημβρίαν η κίνησις εις τα εκλογικά κέντρα ήτο μικροτέρα, το απόγευμα όμως επανελήφθη ζωηρά.
Αι αστυνομικαί περίπολοι αι οποίαι επέβλεπον διά την αποσόβησιν τυχόν επεισοδίων, δεν παρέστη ανάγκη να επέμβουν διότι καθ’ όλην την διάρκειαν της ημέρας, ουδέν επεισόδιον εσημειώθη και αι εκλογαί διεξήχθησαν υποδειγματικώς.

Αι κάλπαι ως είχε εξαγγελθή, έκλεισαν άμα τη δύσει του ηλίου και αμέσως αι επιτροπαί ήρχισαν την διαλογήν των ψηφοδελτίων και εν συνεχεία ανέφεραν εις την Νομαρχαίν.

ΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ
Τα τελικά αποτελέσματα των δημοτικών εκλογών εις Ρόδον έχουν ως εξής:
Πετρίδης 6.335 ψήφοι, ήτοι ποσοστόν 72,68% και Χατζηκωνσταντής 2382 ψήφοι ήτοι ποσοστόν 27,32%, επί εγγεγραμμένων 12.775, ψηφισάντων 8.748 και εγκύρων ψηφοδελτίων 8.717.

ΠΟΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ ΔΙΑ ΤΟ Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΡΟΔΟΥ 
ΟΙ ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΣ

Οι εκλεγόμενοι είναι         15 ήτοι οι:
Μ. Πετρίδης         6104
Σ. Παυλίδης        493
Ν. Καπετανάκης         294
Α. Θεοχάρης        277
Ι. Κοζάς του Κ.         266
Ν. Ζουρούδης         255
Α. Καταβενάκης        252
Α. Ρ.  Σοϊχάν        236
Α. Αγιακάτσικας         235
Γ. Σταυριανάκης        217
Γ. Τριανταφύλλου        212
Ι. Κοζάς του Δ.         209
Χ. Μ. Ριφάτ        208
Αναπληρωματικός όστις θα καταλάβη την 19ην θέσιν
Φ. Φραντζής        186
Αι ψήφοι των λοιπών έχουν ως εξής:
Α. Αγαπητίδης        112
Ξ. Ασπράκης        134
Γ. Βερδελλής        93
Α. Γιωργαλλής        100
Μ. Ζερβός            126
Χ. Κασαπίδης        51
Α. Κουταλιανός        121
Π. Λουΐζίδης        161
Ο. Μαλτέζος        127
Σ. Μαμαλίγκας        167
Α. Μανούσος         112
Τ. Μαραβέλιας        166
Γ. Μίσιος             82
Κ. Μπόνης        150
Σ. Ξυλινάς            99
Ε. Πανηγύρης        183
Α. Ρούσος             46    
Κ. Σαλαχούρης        128
Σ. Σταυριανός        109
Σ. Τάχερ            171
Χ. Φέσσας            161
Β. Χαραλάμπους        103
Οι εκλεγόμενοι είναι οι:
Κ. Χατζηκωνσταντής        1779
Η. Δουλγάρογλου         308
Μ. Καρεκλάς        268
Γ. Χιωτάκης        168
Γ.  Σκούρτος        140
Οι λοιποί έλαβον τας εξής ψήφους:
Ι. Αποστόλου        50
Γ. Ασπράκης        85
Μ. Βενετοκλής        112
Α. Γεωργιάδης        46
Π. Γεωργιάδης        93
Α. Γιωργάς        36
Σ. Δελαπόρτας        81
Χ. Καμπούρης        18
Σ. Καρδούλιας        33
Μ. Κέντρος        42
Α. Κεσόγλου        12
Κ. Σουρουρή        59
Ν. Κωνσταντινίδης        47
Σ. Μοσχής            118
Ν. Μπόνης        51
Μ. Ναΐπ            28
Α. Παπαγαπητός        129
Η. Παπαϊωάννου        105
Μ. Παπαλάζαρος        54
Π. Σκιαθίτης        89
Ι. Σαντορινιός        129
Γ. Τσιμέττας        118
Ν. Φανουράκης        65
Ν. Φαρμακίδης        77
Ν. Φραράκης        11
Α. Χατζημανώλης        90
Κ. Χατζηνικόλας        136
Ν. Ψύλλος        34