Όρια των ωκεανών και των θαλασσών. Η περίπτωση του Αιγαίου

Γράφει ο Μαντικός Β.
Σμήναρχος ε.α.


Επειδή τα εθνικά μας θέματα πρέπει να προσεγγίζονται με σοβαρότητα και όχι ως ευκαιρία για φθηνές πολιτικολογίες δήθεν ειδημόνων, σημειώνονται τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με  τον Διεθνή Υδρογραφικό Οργανισμό τα Όρια των Ωκεανών και των Θαλασσών, έχουν συμφωνηθεί και δημοσιευθεί στην ειδική έκδοση Νο 28, τρίτη έκδοση, έτος 1953, ενώ επικαιροποιούνται ως έχουν και σε νεότερες ανακοινώσεις του οργανισμού. Βέβαια, σημειώνεται ότι τα όρια δεν έχουν καμία πολιτική σημασία.

Ωστόσο, έχουν γίνει αποδεκτά από όλα τα συμβαλλόμενα μέρη. Σύμφωνα με το περιεχόμενο της έκδοσης, η Μεσόγειος (Bλέπε εικόνα 1) είναι χωρισμένη μεταξύ άλλων στο Αιγαίο (περιοχή h, Βλέπε εικόνα 2) και στη λεκάνη (28Β, Βλέπε εικόνα 1) η οποία με τη σειρά της χωρίζεται στη δυτική και ανατολική λεκάνη. Στην ανατολική  συμπεριλαμβάνεται και το σύμπλεγμα του Καστελορίζου (Ρω, Στρογγύλη και Μεγίστη)

Η περιοχή (h), δηλαδή το Αιγαίο (Το Αρχιπέλαγος)  έχει τα ακόλουθα όρια:
MRGID    http://marineregions.org/mrgid/3315
Status    Proposed standard  
Name    Language    Name    Name source
English    Aegean Sea    IHO 23-3rd: Limits of Oceans and Seas, Special Publication 23, 3rd Edition 1953, published by the International Hydrographic Organization.   
PlaceType    IHO Sea Area
Latitude    37° 51' 8.5" N (37.85235868°)  

Longitude    25° 10' 28.6" E (25.1746134°)  
Precision    414674 meter
Min. Lat    35° 6' 34.2" N (35.1095°)  
Min. Long    22° 31' 53.7" E (22.5316°)  
Max. Lat    41° 5' 28.8" N (41.0913°)  
Max. Long    28° 19' 50" E (28.3306°)  
Source    IHO 23-3rd: Limits of Oceans and Seas, Special Publication 23, 3rd Edition 1953, published by the International Hydrographic Organization.    

Πηγή συντεταγμένων:
http://www.marineregions.org/gazetteer.php?p=details&id=3315
(ημερομηνία τελευταίας προσπέλασης 23-03-2019)

Στη  σελίδα  18  της πηγής αναφέρεται ότι, το Αιγαίο οροθετείται – πέραν των άλλων σημείων που είναι εκτός πεδίου ενδιαφέροντος για το άρθρο- από το  Βορειοανατολικό άκρο του νησιού της Ρόδου και μέσω του νησιού στο ακρωτήριο Πρασονήσι.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η στρατηγική αξία του ελληνικού συμπλέγματος του Καστελορίζου (Ρω, Στρογγύλη και Μεγίστη) είναι ανεκτίμητη αφού σύμφωνα με το Σύνταγμα των Θαλασσών (UNCLOS 1982) η ΑΟΖ της Ελλάδας εφάπτεται με την ΑΟΖ της Κύπρου και έτσι η Τουρκία δεν διαθέτει θαλάσσια σύνορα με την Αίγυπτο.

Τα συμπεράσματα δικά σας.
 

Εικόνα 1 Πηγή: https://epic.awi.de/id/eprint/29772/1/IHO1953a.pdf  σελίδα 43 (ημερομηνία τελευταίας προσπέλασης 23-03-2019)
Εικόνα 1 Πηγή: https://epic.awi.de/id/eprint/29772/1/IHO1953a.pdf σελίδα 43 (ημερομηνία τελευταίας προσπέλασης 23-03-2019)

 

Εικόνα 2 Πηγή: http://www.marineregions.org/gazetteer.php?p=details&id=3315 (ημερομηνία τελευταίας προσπέλασης 23-03-2019)
Εικόνα 2 Πηγή: http://www.marineregions.org/gazetteer.php?p=details&id=3315 (ημερομηνία τελευταίας προσπέλασης 23-03-2019)