Λεξιστορείν: Ο υπουργός!

Η λέξη υπουργός είναι πάρα πολύ παλιά.

Είναι σύνθετη  από το υπό + έργο και δηλώνει αυτόν που εργάζεται, που εκτελεί ένα έργο κάτω από τις εντολές κάποιου.

Στην αρχαιότητα αναφερόταν στον υπηρέτη, τον βοηθό, έννοια που έχει και σήμερα η λέξη μιας και δηλώνει τον άνθρωπο που είναι ο υπηρέτης του λαού, που βοηθάει και εξυπηρετεί με τον τρόπο του το συμφέρον μιας χώρας.