ΕΛΦΕΕ Ρόδου: Προσοχή κατά την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων

Από την ΕΛΦΕΕ Ρόδου εκδόθηκε η ακόλουθη ενημερωτική ανακοίνωση σχετικά με την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων:

«Στις 28 Μαρτίου ανακοινώθηκε από την ΑΑΔΕ ότι ενεργοποιήθηκε η εφαρμογή για την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος  φυσικών προσώπων (Ε1,Ε2,Ε3) για εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2018.

Τονίστηκε μάλιστα ότι για πρώτη φορά  επετεύχθη  αυτό τόσο νωρίς.

Εν μέρει αληθές.

Πράγματι είναι δυνατή η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων   αλλά  όχι για όλες τις περιπτώσεις. Κατά την υποβολή δηλώσεων  διαπιστώθηκαν διάφορα προβλήματα σε διάφορους κωδικούς.

Για παράδειγμα διάφορες  υπηρεσίες όπως π.χ. ΟΑΕΔ που είναι υποχρεωμένες να αναρτήσουν σε συγκεκριμένους κωδικούς των φορολογικών δηλώσεων των φορολογουμένων τα ποσά που αφορούν σε επιδόματα οι άλλες αμοιβές δεν το έχουν κάνει ως σήμερα με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η ορθή υποβολή των φορολογικών δηλώσεων.  

Έχουν ακόμα εντοπιστεί προβλήματα και στην ενημέρωση  κωδικών που αφορούν πληρωμές δανείων.

Ως ΕΛΦΕΕ Ρόδου  λοιπόν συνιστούμε σε συναδέλφους και γενικά σε φορολογούμενους  να  είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ελέγχουν κατά τη διάρκεια της υποβολής τυχόν ελλείψεις».