Υλοποίηση στο Γυμνάσιο Λ.Τ. Έμπωνα της Θεματικής Εβδομάδας Ενημέρωσης  και Ευαισθητοποίησης

Υλοποιήθηκε στο Γυμνάσιο Λ.Τ. Έμπωνα, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΙΕΠ και με μεγάλη επιτυχία, η Θεματική Εβδομάδα Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης σε ζητήματα διατροφής και  ποιότητας  ζωής, πρόληψης  εθισμού και   εξαρτήσεων, διατροφής και υγείας καθώς  και των έμφυλων ταυτοτήτων μπολιασμένα με θέματα δημοκρατικής κουλτούρας και ανθρώπινων δικαιωμάτων την  εβδομάδα από 1/04/2019  έως  και   5/04/2019, στον διδακτικό χρόνο του σχολικού ωρολογίου προγράμματος. 

Μέσα από  την "ολιστική" προσέγγιση και τη βιωματική επεξεργασία των  συγκεκριμένων θεματικών, οι μαθητές και οι μαθήτριες μας είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν τις ανησυχίες και τις προκλήσεις που εγείρουν θέματα υγείας, ασφάλειας, ελευθερίας από εθισμούς και εξαρτήσεις, έμφυλων ταυτοτήτων και να αναζητήσουν λύσεις που θα διασφαλίζουν τα δικαιώματά τους στους αντίστοιχους τομείς.

Αυτές, λοιπόν, οι βιωματικές προσεγγίσεις μαζί με την πληροφόρηση  που σε  άμεσο  συσχετισμό  με  την αναστοχαστική διαδικασία  διευκολύνουν  και  προάγουν την ανάπτυξη κριτικής στάσης των  μαθητών/τριών  μας ήταν η κινητήρια δύναμή μας και  ο επιδιωκόμενος στόχος μας. 

Η φετινή Θεματική Εβδομάδα, επεκτείνοντας και εμβαθύνοντας το υλικό που έχει καθιερωθεί στις θεματικές της ενότητες στη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, αποσκοπούσε παράλληλα και  στην ενδυνάμωση της δημοκρατίας στον χώρο του σχολείου και στην ενίσχυση της ικανότητας των μαθητών/ τριών να συνδιαλέγονται, να συζητούν και να συναποφασίζουν με δημοκρατικό τρόπο όλα τα θέματα που αφορούν το κοινωνικό κλίμα και την απόλαυση των ανθρώπινων δικαιωμάτων τους χωρίς διακρίσεις.
 


Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας αυτής διοργανώθηκαν ενημερωτικές δράσεις, βιωματικά εργαστήρια, παιχνίδια  και προβολές ταινιών στους προαναφερθέντες βασικούς άξονες με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών και μαθητριών του σχολείου μας. Διακεκριμένοι προσκεκλημένοι  παρουσίασαν στους μαθητές /τριές μας εισηγήσεις, προβολές και πλούσιο εποπτικό υλικό από όλους τους προτεινόμενους θεματικούς άξονες.

Στο τέλος των παρουσιάσεων, κινούμενοι στο πλαίσιο ανατροφοδότησης, ακολούθησε συζήτηση, ερωτήσεις και ομαδικές εργασίες-παιχνίδια για μία πληρέστερη κατανόηση και συγκράτηση όσων ειπώθηκαν και έγιναν. 

Οι στόχοι που είχαμε ορίσει για άλλη μία φορά επετεύχθησαν: Η σχολική μας μονάδα προσέφερε παιδαγωγικά κατάλληλες εμπειρίες, ώστε ο καθένας και η καθεμία να αναστοχαστεί ως προς τη σχέση του ατόμου μέσα σε μια συλλογικότητα με όρους αυτονομίας και συνύπαρξης και ως προς τις συνθήκες διασφάλισης και προάσπισης των δικαιωμάτων του μέσα στη σχολική κοινότητα. Επιπρόσθετα  στόχευσε στην εμπέδωση ή εμβάθυνση ατομικών ικανοτήτων και συλλογικών διαδικασιών συμμετοχής, λήψης αποφάσεων, διαμεσολάβησης και εκπροσώπησης, ανάληψης υποχρεώσεων και υιοθέτησης κανόνων συνεργασίας.

Οι δράσεις στο πλαίσιο της Θεματικής Εβδομάδας διοργανώθηκαν διαθεματικά και διεπιστημονικά, περιλαμβάνοντας εμπειρίες συνεργασίας, διαλόγου και συμμερισμού και αξιοποιώντας πρακτικές δημοκρατικής οργάνωσης του σχολείου. Αυτές παρουσιάζονται  ως εξής:

 


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019
ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. ΕΜΠΩΝΑ

Ημέρα: Δευτέρα      01/04/2019
Ώρα Έναρξης-Λήξης: 09:00-12:10
Εμπλεκόμενος Φορέας: Δίοδος (Στογιάννης Σπύρος)    
Θεματική Ενότητα: «Πρόληψη κατά των εξαρτήσεων και των εθισμών»

Ημέρα: Τρίτη  02/04/2019    
Ώρα Έναρξης-Λήξης: 09:00-12:10    
Εμπλεκόμενος Φορέας: Κ.Π.Ε. Πεταλούδων (Συργιάννης Χάρης)    
Θεματική Ενότητα: «Οικολογικό αποτύπωμα διατροφής»

Ημέρα: Τετάρτη 03/04/2019
Ώρα Έναρξης-Λήξης: 09:00-12:10    
Εμπλεκόμενος Φορέας: Σύλλογος Εκπαιδευτών Οδηγών και κυκλοφοριακής αγωγής Δωδ/σου (Πορτσέλλης Στέφανος,Τζόγιας Φίλιππος, Καρτσαγκούλης Παναγιώτης, Χατζηχριστοδούλου Χρήστος)    Θεματική Ενότητα: «Οδική ασφάλεια-Κυκλοφοριακή αγωγή: Σήμανση-Διασταυρώσεις-Δίκυκλα-Ταχύτητα και συνύπαρξη με τους άλλους χρήστες- Τεστ ανατροφοδοτικού περιεχομένου

Ημέρα: Πέμπτη 04/04/2019  
Ώρα Έναρξης-Λήξης: 09:00-12:10
Εμπλεκόμενος Φορέας: Διευθυντής Εσπερινού Γυμνασίου Ρόδου (Κωσταλίας Κώστας)    
Θεματική Ενότητα: «Διαδίκτυο: Προκλήσεις και κίνδυνοι»

Ημέρα: Παρασκευή 05/04/2019           
Ώρα Έναρξης-Λήξης: 1η Δραστηριότητα 09:00-10:30
Εμπλεκόμενος Φορέας: Κλινική Διαιτολόγος-Διατροφολόγος (Μιχαλαρέα Χριστίνα)
Θεματική Ενότητα: «Διατροφή και ποιότητα ζωής»
Ώρα Έναρξης-Λήξης: 2η Δραστηριότητα:
10:40-12:10    
Εμπλεκόμενος Φορέας: Ψυχολόγος-Οικογενειακή Σύμβουλος-Θεραπεύτρια(Λούτσιου Ήρα)
Θεματική Ενότητα: «Έμφυλες ταυτότητες»
 


Με αυτές τις δράσεις πραγματοποιήθηκε το άνοιγμα του προγράμματος του σχολείου προς ζητήματα που σχετίζονται με την προαγωγή της υγείας και της ευημερίας του μαθητικού πληθυσμού στο Γυμνάσιο, στο πλαίσιο μιας σφαιρικότερης θεώρησης του μαθητή ως προσώπου με συναισθηματικές και κοινωνικές ανησυχίες και προβληματισμούς.

Η εστίαση του περιεχομένου της φετινής Θεματικής Εβδομάδας στα ζητήματα αυτά απορρέει από την κρίσιμη σημασία που αποκτούν κατά την αναπτυξιακή φάση της προεφηβείας και εφηβείας την οποία διέρχονται οι μαθητές/-τριες του Γυμνασίου, καθώς τα ζητήματα της διατροφής, των έμφυλων ταυτοτήτων και της ανάπτυξης εθιστικών συμπεριφορών συνδέονται άμεσα με την υπό διαμόρφωση σχέση των προέφηβων και έφηβων μαθητών/-τριών με το σώμα τους, την αυτοεικόνα και αυτοαντίληψή τους και εν γένει με τον εαυτό τους, καθώς επίσης και με τους/τις συνομιλήκους/-ες τους, αλλά και τον ευρύτερο κοινωνικό περίγυρο. 

Γενικά στη Θεματική Εβδομάδα επιχειρήθηκε να έρθουν σε πρώτο πλάνο και να ενισχυθούν οι γέφυρες επικοινωνίας και οι σχέσεις συνεργασίας τόσο εντός του σχολείου όσο και έξω από αυτό, στο πλαίσιο της τοπικής κοινότητας. Η καινοτομία της φετινής Θεματικής Εβδομάδας πηγάζει από το όραμα δημιουργίας ενός υγιούς και ανεκτικού σχολικού κλίματος και πιο συγκεκριμένα στη διαμόρφωση ενός πλέγματος σχέσεων ανάμεσα στα μέλη της σχολικής κοινότητας με τους μαθητές και τις μαθήτριες στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Ενός πλέγματος προστασίας τους και προετοιμασίας τους για ένα καλύτερο μέλλον, ως σκεπτόμενα άτομα και ενεργά πολιτικά όντα.

Ο Διευθυντής και ο Σύλλογος Διδασκόντων/-ουσών του Γυμνασίου Λ.Τ. Έμπωνα ευχαριστούν θερμά τόσο τους φορείς του Δήμου όσο και τα πρόσωπα που εμπλούτισαν το περιεχόμενο της Θεματικής Εβδομάδας της σχολικής μας μονάδας, προσφέροντας πολύτιμες γνώσεις και βιώματα στους μαθητές τόσο για τη θερμή αποδοχή και ανταπόκριση στην πρόσκλησή μας, όσο και για τις εποικοδομητικές παρουσιάσεις τους.
Συντονίστρια υλοποίησης Θεματικής Εβδομάδας: Μπρόκου Αγγελική (ΠΕ 02).