Ποιοι δικαιούνται εκλογική άδεια

Ειδική εκλογική άδεια για να δώσουν το “παρών” στις κάλπες στις εκλογές 2019 έχουν κάποιες κατηγορίες εργαζομένων.

Συγκεκριμένα, ειδική άδεια για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στις εκλογές 2019 δικαιούνται από την υπηρεσία τους οι: 
- Δικαστικοί λειτουργοί και υπάλληλοι, 
- Δημόσιοι πολιτικοί υπάλληλοι, 
- Στρατιωτικοί που υπηρετούν με οποιαδήποτε ιδιότητα στις ένοπλες δυνάμεις, την ελληνική αστυνομία και το λιμενικό σώμα, 
- Υπάλληλοι Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ΝΠΔΔ, τραπεζών και δημόσιων οργανισμών και επιχειρήσεων κοινής Ωφέλειας, εφόσον την ημέρα της ψηφοφορίας δεν διαμένουν στο δήμο, όπου ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα και με την προϋπόθεση ότι δεν παρεμποδίζεται η ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών. 

Ανάλογη άδεια είναι δυνατόν να λάβει και το προσωπικό των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα, με σχετική απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

Επισημαίνεται ότι στην κείμενη νομοθεσία δεν υφίσταται πρόβλεψη παροχής άδειας σε υπαλλήλους ή εργαζομένους για τη διενέργεια προεκλογικής εκστρατείας.