Λεξιστορείν: Το ενέχυρο!

Ως ενέχυρο χαρακτηρίζουμε την υποθήκη, την εγγύηση που παρέχει ο δανειζόμενος στο δανειστή για την ασφάλεια του δανείου του.

Πρόκειται για συνένωση της  πρόθεσης «εν» και του επιθέτου εχυρός (= ο ασφαλής) που προέρχεται από το ρήμα έχω.