Λεξιστορείν: Το σκιάχτρο!

Σκιάχτρο ονομάζουμε το ομοίωμα ανθρώπου που τοποθετείται από τους αγρότες στα χωράφια για τον εκφοβισμό των ανεπιθύμητων ζώων και πουλιών.

Μεταφορικά ονομάζουμε οτιδήποτε μπορεί να προκαλεί φόβο.

Η λέξη προέρχεται από το ρήμα σκιάζω = προκαλώ φόβο με τη σκιά μου.