Αυστηρότερες διατάξεις  για παραχώρηση βραχονησίδων

Αυστηρότερες δικλείδες ασφαλείας στην παραχώρηση χρήσης νησίδων και βραχονησίδων, με περιορισμό στο 25% της συμμετοχής  των μελών ενός οικονομικού σχήματος που διεκδικεί έδαφος ζήτησαν οι ΑΝΕΛ με τροπολογία που κατέθεσαν στη Βουλή στο υπό συζήτηση σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομικών.

Όπως αναφέρουν σε σχετική ανακοίνωσή τους, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία των εθνικών συμφερόντων, ειδικά σε περιοχές κρίσιμης στρατηγικής σημασίας, ο βουλευτής Περιφέρειας Αττικής των ΑΝΕΛ κ. Κωνσταντίνος Κατσίκης, κατέθεσε την υπ’ αριθμόν 2079/271 10/4/2019 τροπολογία, καθώς όπως αναφέρουν στο άρθρο 36 του υπό συζήτηση σχεδίου νόμου του υπουργείου Οικονομικών, «προβλέπεται η παραχώρηση νησίδων, βραχονησίδων κ.λπ., ακόμα και σε ξένων συμφερόντων πρόσωπα, χωρίς κανέναν περιορισμό, ως προς το ποσοστό συμμετοχής αυτών, στο συνολικό οικονομικό σχήμα της εκμετάλλευσης».

Υποστηρίζοντας την παραπάνω τροπολογία, από το βήμα της Βουλής, ο κ. Κατσίκης, ζήτησε τη θέσπιση ενός αυστηρότερου νομικού πλαισίου, προκειμένου καμία νομική ή φυσική οικονομική οντότητα, να μην μπορεί να κατέχει ποσοστό ανώτερο του 25% επί του συνολικού οικονομικού σχήματος, που διεκδικεί ή στο οποίο κατακυρώνεται ή παραχωρείται, η χρήση ενός εκ των πιο πάνω, κρίσιμων στρατηγικά χώρων, υψίστης εθνικής κυριαρχίας.