Λεξιστορείν:  Η ρυμοτομία

Η ρυμοτομία είναι μια σύνθετη λέξη με α’ συνθετικό τη λέξη ρύμη = ο στενός δρόμος, το σοκάκι και β’ συνθετικό το ρήμα τέμνω.

Όπως δείχνουν λοιπόν τα συνθετικά της, δηλώνει τη διαρρύθμιση του χώρου στον οποίο πρόκειται να χτιστεί μια πόλη με τη  σχεδίαση και τη χάραξη δρόμων και πλατειών.