Λεξιστορείν: Η αποφράδα ημέρα!

Ως αποφράδα ημέρα χαρακτηρίζουμε τη  δυσοίωνη, την καταραμένη, την πολύ άσχημη ημέρα.

Πρόκειται για σύνθετη λέξη με α’ συνθετικό το στερητικό από  και β’ συνθετικό το ρήμα φράζω = λέω.

Άρα  η αποφράδα ημέρα είναι αυτή για την οποία δεν θέλει να μιλάει κανείς, αυτή που πρέπει να αποσιωπηθεί επειδή μας θυμίζει κάποιο θλιβερό γεγονός.