Εργασίες αποκατάστασης φθορών στο 5ο Γυμνάσιο Ρόδου

Στο 5ο Γυμνάσιο Ρόδου ολοκληρώθηκε μια σειρά από  επισκευαστικές εργασίες.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω εργασίες:
1) Καθαίρεση επιχρισμάτων
2) Αποκατάσταση επιχρισμάτων τοπικά
3) Αποκαταστάσεις χρωματισμών, όπου ήταν αναγκαίο
4) Καθαίρεση γυψοσανίδων
5) Επανακατασκευή γυψοσανίδων τοπικά
6) Απομάκρυνση και επανατοποθέτηση δια χειρός και με προσοχή των αδρανών που βρίσκονται πάνω από τη μόνωση
7) Μόνωση αρμών τοπικά
8) Επισκευή της μόνωσης της πλάκας στην αίθουσα συγκεντρώσεων.

Για την αποπεράτωση των ανωτέρω επισκευαστικών εργασιών, η διεύθυνση του 5ου Γυμνασίου Ρόδου, ο σύλλογος των διδασκόντων καθηγητών και ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων εκφράζουν τις θερμές τους ευχαριστίες στον Αντιδήμαρχο Παιδείας, κ. Κορωναίο Ιωάννη, στην πρόεδρο της σχολικής επιτροπής, κ. Ατσίδη Ελπίδα και τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου για την καλή συνεργασία και την άμεση ανταπόκριση στα αιτήματά μας σχετικά με την αποκατάσταση φθορών του κτηρίου και άλλων απαραίτητων επισκευαστικών εργασιών.