Επιτυχής ολοκλήρωση δύο υποθέσεων εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών στη Ρόδο

Δύο Επιχειρήσεις που υπέβαλαν Αίτηση στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό και ανατέθηκαν  από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους στους Διαπιστευμένους Διαμεσολαβητές και μέλη της εδρεύουσας στη Ρόδο εταιρείας διαμεσολάβησης «ΔΙΑΥΛΟΣ» κ. Σταμάτη Παπαποστόλου (Οικονομολόγος-Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής Υπουργείου Δικαιοσύνης) και Θάλεια Μπόνη (Δικηγόρος-Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια Υπουργείου Δικαιοσύνης) ολοκλήρωσαν επιτυχώς τη διαδικασία και ρύθμισαν τα χρέη τους.

Συγκεκριμένα ο κύριος Παπαποστόλου μετά από πολύμηνες διαπραγματεύσεις με τους πιστωτές τοπικής επιχείρησης (ανώνυμης εταιρείας), με οφειλές 4.000.000 € κατόρθωσε να οδηγήσει τα μέρη, ήτοι 3 συστημικές Τράπεζες και το Ελληνικό Δημόσιο (ΑΑΔΕ /ΕΦΚΑ) σε συμβιβασμό.
Σημειώνεται ότι η διαπραγμάτευση διήρκεσε αρκετούς μήνες και ενώ αρχικά οι Τράπεζες ψήφισαν αρνητικά για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία ο κ. Παπαποστόλου χρησιμοποιώντας τεχνικές διαμεσολάβησης βοήθησε τα μέρη να λάβουν τις αναγκαίες αποφάσεις ώστε να συμμετάσχουν τελικά στη διαδικασία και να προχωρήσουν σε σύμβαση αναδιάρθρωσης/ρύθμισης οφειλών με την οφειλέτιδα εταιρεία. Ο κ. Παπαποστόλου διαμεσολαβεί/συντονίζει υποθέσεις ρύθμισης οφειλών διαφόρων επιχειρήσεων στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού επιχειρήσεων του Νομού Δωδεκανήσου και Κυκλάδων τα χρέη των οποίων ανέρχονται σήμερα σε 25.000.000€

Η κ. Μπόνη, επίσης, μετά από προσωπικές διαπραγματεύσεις που είχε με τους πιστωτές (ΑΑΔΕ/ΕΦΚΑ/ΤΡΑΠΕΖΑ) επιχείρησης (ομόρρυθμής εταιρείας), με οφειλές 50.000€ κατά τη διάρκεια των οποίων συχνά χρειάστηκε να εφαρμόσει τις αρχές της διαμεσολάβησης, πέτυχε να ρυθμιστούν  οι οφειλές της σε 120 δόσεις και να διαγραφούν τα πρόστιμα και οι προσαυξήσεις (ύψους 10.000€), επιτρέποντας σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, τη συνέχιση της βιώσιμης λειτουργίας της επιχείρησης, ενώ όπως ανέφερε η κ. Μπόνη, μια ακόμα τοπική επιχείρηση που της έχει ανατεθεί, με οφειλές 4.000.000€, βρίσκεται στο τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων και διαβλέπει ότι σύντομα θα καταλήξει και αυτή σε συμφωνία με τους πιστωτές της.

Οι διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές είναι ουδέτερα-τρίτα πρόσωπα, κατάλληλα εκπαιδευμένα, εγγεγραμμένα στο μητρώο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, με τη βοήθεια των οποίων, τα μέρη διαπραγματεύονται εξωδικαστικά σε κοινές ή κατ’ ιδίαν συναντήσεις, με απόλυτη εμπιστευτικότητα, παρουσία των πληρεξούσιων δικηγόρων τους, τις μεταξύ τους αστικές και εμπορικές διαφορές, προκειμένου να καταλήξουν σε μία βιώσιμη και κοινά αποδεκτή λύση, αποφεύγοντας έτσι την προσφυγή σε μία χρονοβόρα και δαπανηρή δικαστική διαμάχη.

Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι πρόσφατα η κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Ρόδου και το πρώτο για το έτος 2019 πρακτικό διαμεσολάβησης από την κ. Ζιώγα Δέσποινα (Δικηγόρο - Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια Υπουργείου Δικαιοσύνης), μέλος επίσης της εταιρείας «ΔΙΑΥΛΟΣ»
(info@diavlosdiamesolavisi.gr) σκοπός της οποίας είναι η προώθηση, διάδοση του θεσμού της Διαμεσολάβησης.
Σημειώνεται επίσης ότι τα μέλη της εταιρίας «ΔΙΑΥΛΟΣ» λειτουργούν ένα πλήρως διαμορφωμένο και ειδικών προδιαγραφών επαγγελματικό χώρο στην πόλη της Ρόδου για τη διενέργεια διαμεσολαβήσεων.