Λεξιστορείν: Ο χαρακτήρας!

Χαρακτήρα ονομάζουμε το σύνολο των ιδιοτήτων που συντελούν στον τρόπο σκέψης και δράσης ενός ατόμου.

Ετυμολογικά προέρχεται από το ρήμα χαράσσω και σήμαινε αρχικά το χαρακτικό εργαλείο, στη συνέχεια το σημάδι που αυτό το εργαλείο άφηνε, για να φθάσουμε στη σημερινή σημασία των ιδιοτήτων που κάποιος έχει «χαράξει» μέσα του και τον διακρίνουν ως προσωπικότητα.