Από 25 Απριλίου 2019  ξεκινούν οι προβλεπόμενοι  περιορισμοί για τις  εμφανίσεις υποψηφίων

Η  προεκλογική περίοδος, κατά την οποία ισχύουν οι περιορισμοί του άρθρου 6 του Ν.3870/2010 για τους υποψηφίους των αυτοδιοικητικών εκλογών (παρουσίαση εκπομπών από υποψηφίους και εμφανίσεις υποψηφίων σε ραδιοτηλεοπτικά μέσα), αρχίζει τριάντα (30) ημέρες πριν από τη διεξαγωγή του Α΄ γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών.

Συγκεκριμένα για τις αυτοδιοικητικές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019 ξεκινά από τις 25 Απριλίου 2019.
 Από το Υπουργείο Εσωτερικών εκδόθηκε στις 19 Απριλίου 2019 το παρακάτω διευκρινιστικό σημείωμα στο οποίο μεταξύ άλλων επισημαίνεται: Η έννοια της εμφανίσεως δεν είναι ταυτόσημη με την έννοια της προβολής στον έντυπο τύπο ή τα ηλεκτρονικά μέσα.

Ειδικότερα για την προβολή των παραπάνω υποψηφίων μέσω των ηλεκτρονικών μέσων δεν προκύπτουν περιορισμοί από το νόμο 3870/2010.