Λεξιστορείν: O γάντζος!

Με τη λέξη γάντζος αναφερόμαστε στο μεταλλικό άγκιστρο που χρησιμοποιείται  στο σήκωμα ή στη μεταφορά βαρών.

Προέρχεται από τον βενετικό τύπο ganzo με καταγωγή όμως στο αρχαιοελληνικό επίθετο γαμψός (από το ρήμα κάμπτω) που σημαίνει ο κυρτός και οξύς.