Το νέο Δ.Σ. του Συλλόγου Πτυχιούχων Μηχανικών (ΣΥΜΗΔΥ) Δωδεκανήσου

Στη Ρόδο στις 24 Απριλίου 2019 τα εκλεγέντα μέλη του νέου Δ.Σ. του Συλλόγου Πτυχιούχων Μηχανικών Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπαλλήλων Νομού Δωδεκανήσου, όπως αυτά αναδείχθηκαν από τις αρχαιρεσίες της 16ης Απριλίου 2019, συγκροτήθηκαν σε σώμα με την παρακάτω σύνθεση:

Πρόεδρος: Παπαϊωάννου Ιωάννης, υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Δωδ/σου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Αντιπρόεδρος: Φιλίππου Φίλιππος, υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δημ. Λιμενικού Ταμείου Ν. Δωδ/σου.

Γενική Γραμματέας: Πατατούκου Μαρία (Μαριλένα), Προϊσταμένη του Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών του Δήμου Ρόδου.

Ταμίας: Νικολάκη Μιχαλίτσα, υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών του Δήμου Ρόδου.

Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας: Καμπουράκη Κυριακή, υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών του Δήμου Ρόδου.

Αναπληρωτής Ταμίας: Μαγριπλής Εμμανουήλ, Προϊστάμενος Τμήματος Συντήρησης και Καθημερινότητας Δ. Ε. Ιαλυσού του Δήμου Ρόδου.

Μέλος: Δεληγιάννη Μαρίκα, Προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δημ. Λιμενικού Ταμείου Ν. Δωδεκανήσου.