Νέο διοικητικό συμβούλιο στο Σύλλογο Ραδιοσυχνότητας Πολιτών Δωδεκανήσου

Νέο διοικητικό συμβούλιο αναδείχθηκε στις πρόσφατες εκλογές που έγιναν, στον σύλλογο Ε.Ο.Π.Κ CB Νομού Δωδεκανήσου.

Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας  για το νέο δ.σ. είχε ως εξής:
Κουβάκης Νίκος 37 ψήφους
Δραμουντανής Μανώλης 34 ψήφους
Συκόφυλλος Παντελής 29 ψήφους
Μαντικός Κωνσταντίνος 28 ψήφους
Μαντικός Τσαμπίκος Δημήτριος 26
Μουσακίνιας Χρήστος 21 ψήφους
Μαντικός Αργύρης 15 ψήφους
Χαριζανάκης Χρήστος 12 ψήφους
Ζλατάνης Γρηγόρης 7 ψήφους

Για την ΕΕ
Πολυχρόνης Αντώνης 35 ψήφους και
Τομάζος Σπύρος 29 ψήφους

Το νέο δ.σ.
Έπειτα από ψηφοφορία που συγκάλεσε ο πρώτος σε σταυρούς σύμβουλος κος Νίκος Κουβάκης, το σώμα συστάθηκε ως εξής:
Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Μαντικός
Αντιπρόεδρος Γενικός Αρχηγός: Κουβάκης Νίκος
Γεν. Γραμματέας: Μαντικός Τσαμπίκος Δημήτριος
Ταμίας: Συκόφυλλος Παντελής
Μέλος Υπεύθυνος Υλικού και ραδιοδικτύου: Δραμουντανής Εμμανουήλ
Υπεύθυνος Πειθαρχικού: Μουσακίνιας Χρήστος
Βοηθός Ταμίας: Μαντικός Αργύρης
Αναπληρωματικά μέλη:
Χαριζανάκης Χρήστος, Ζλατάνης Γρηγόρης.

Εξελεγκτική Επιτροπή:
Πολυχρόνης Αντώνης
Τομάζος Σπύρος