Λεξιστορείν:  Ο μπράβος!

Ως “μπράβο” χαρακτηρίζουμε τον σωματοφύλακα κάποιου ισχυρού ή πλουσίου προσώπου.

Αρχικά είχε την σημασία “γενναίος”, “ανδρείος” για να εξελιχθεί σιγά-σιγά η σημασία του στον ακόλουθο προσώπων με σκοπό την προστασία.

Προέρχεται από το ιταλικό bravo και το λατινικό barbarus με καταγωγή από το αρχαιοελληνικό βάρβαρος.