Επιτροπή για τις λαϊκές αγορές της Ρόδου

Συγκροτήθηκε με απόφαση του αντιπεριφερειάρχη Δωδεκανήσου Χαράλαμπου Κόκκινου, η Επιτροπή Λαϊκών Σγορών περιφερειακής ενότητας Ρόδου, αποτελούμενη από οχτώ μέλη, τα οποία θα έχουν τριετή θητεία.

Αναλυτικά η απόφαση αναφέρει τα εξής:
“Αποφασίζουμε
Συγκροτούμε την επιτροπή Λαϊκών Αγορών Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου του άρθρου 28 του Νόμου 4497/ΦΕΚ 171 Α/13-11-2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει, ως ακολούθως:

1- Ευστρατίου Χρήστο, Περιφερειακό Σύμβουλο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ως πρόεδρο, με αναπληρωτή τον Τσοπανάκη Δημήτριο, Περιφερειακό Σύμβουλο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

2- Γιώργο Πόκκια, Αντιδήμαρχο Ανάπτυξης-Πρωτογενούς Τομέα και Επιχειρηματικότητας-Υποστήριξης Επενδύσεων και Απασχόλησης Δήμου Ρόδου με αναπληρωτή τον Αλέξανδρο Μανωλάκη, Πρόεδρο ΔΣ Δ.Ε.Υ.Α. Ρόδου (Εκπρόσωποι ΠΕΔ).

3- Μιχαήλ Παλαιολόγου, Αντιδήμαρχο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Τροχαίου Υλικού και Μηχανημάτων Δήμου Ρόδου με αναπληρωτή τον Μιχαήλ Σταυρή, Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Τροχαίου Υλικού και Μηχανημάτων Δήμου Ρόδου (Εκπρόσωποι ΠΕΔ).

4- Αγαπητό Πάλλα, Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας, Αγροτικής Οδοποιίας και Καθημερινότητας Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αναπληρωτή τον Δημήτριο Παρασκευά, Δημοτικό Σύμβουλο Ρόδου Πρόεδρο Δ.Σ ΡΟΔΑ (Εκπρόσωποι ΠΕΔ).

5- Γιαννά Ιωάννη, ΠΕ Μηχανικών Μεταλλείων με βαθμό Α’ Προϊσταμένο της Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Δωδεκανήσου με αναπληρωτή τον Καραϊσαρίδη Χρήστο, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού με βαθμό Α’, προϊστάμενο του Τμήματος Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Δωδεκανήσου.

6- Πριτσινάκη Γεωργία υπάλληλο του Τμήματος Φυσικής και Ζωικής Παραγωγής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας Δωδεκανήσου με αναπληρωτή τον Μανώλακα Παναγιώτη του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών με ειδικότητα Κτηνιάτρου, υπάλληλο της Δ/νσης Κτηνιατρικής Δωδεκανήσου.

7- Καραγιάννη Ελευθέριο, Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Δ/νσης Εμπορίου, Ενέργειας και Βιομηχανίας του Δήμου Ρόδου με αναπληρώτρια τη Φύλλη Δέσποινα υπάλληλο ΔΕ της Δ/νσης Εμπορίου, Ενέργειας και Βιομηχανίας του Δήμου Ρόδου.

8- Δημήτρα Νικόλαο του Μιχαήλ, εκπρόσωπο του Σωματείου παραγωγών πωλητών Αγροτικών και Βιολογικών Προϊόντων – Υπαίθριων Λαϊκών Αγορών με αναπληρωτή τον Χατζησάββα Σάββα του Μιχαήλ εκπρόσωπο του ίδιου Σωματείου.

Η θητεία των μελών της επιτροπής είναι τριετής”.