Επικίνδυνα προϊόντα και κίνδυνοι

Γράφει ο Φίλιππος Ζάχαρης
zachfil64@gmail.com

Πολλά είναι τα επικίνδυνα προϊόντα που κατακλύζουν τις αγορές και ειδικά τις μέρες των εορτών όπου η κατανάλωση αυξάνεται σημαντικά. Με την πρώτη ματιά, πολλά προϊόντα φαίνονται ακίνδυνα, ο τρόπος παρασκευής τους όμως εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την υγεία.

Τα κράτη – μέλη πολλές φορές δεν παίρνουν τα ανάλογα μέτρα προστασίας και κυρίως δεν προειδοποιούν για τους κινδύνους αυτούς. Άλλες φορές λόγω των προϊόντων χαμηλού κόστους οι κίνδυνοι αυτοί αυξάνονται, με αποτέλεσμα να συμβαίνουν πολλά ατυχήματα και ειδικά σε μικρά παιδιά που καθιστά απαραίτητο τον επισταμένο έλεγχο. Υπάρχει όμως τρόπος πληροφόρησης για τους κινδύνους που κρύβουν τα προϊόντα αυτά; Ποια προϊόντα είναι πιο επικίνδυνα; Ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες που έχουν γνωστοποιηθεί και καταγράφονται;

«Safety Gate»
Η Κομισιόν δημοσίευσε πρόσφατα την έκθεσή της για το 2018 σχετικά με το «Safety Gate». Πρόκειται για ένα σύστημα ταχείας ανταλλαγής πληροφοριών για επικίνδυνα μη εδώδιμα παιχνίδια. Το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης μετονομάστηκε σε Safety Gate (Πύλη Ασφαλείας) από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (πρώην σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης «RAPEX»).

Παιχνίδια τα πιο επικίνδυνα
Από την έκθεση της Κομισιόν προκύπτει ότι οι αρχές αντάλλαξαν 2.257 προειδοποιήσεις για επικίνδυνα προϊόντα. Τα «παιχνίδια» αποτέλεσαν την κατηγορία προϊόντων με τις περισσότερες κοινοποιήσεις (31%), ακολουθούμενα από τα «μηχανοκίνητα οχήματα» (19%) και από τα «είδη ένδυσης, κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και είδη μόδας» (10%), ενώ οι κυριότεροι κίνδυνοι που κοινοποιήθηκαν ήταν οι χημικοί κίνδυνοι και οι τραυματισμοί (25% έκαστος), ακολουθούμενοι από τον κίνδυνο πνιγμού για τα παιδιά (18%)

Τι ισχύει για την Ελλάδα
Στη χώρα μας τα αποτελέσματα των επικίνδυνων προϊόντων αλλά και γενικότερα των κινδύνων που καταγράφονται, έχουν ως εξής κατά σειρά:
- Μηχανοκίνητα οχήματα 37%
- Παιχνίδια 22%
- Καλλυντικά προϊόντα 19%.
Οι τρεις πιο συχνές κατηγορίες κινδύνων που γνωστοποιήθηκαν είναι οι εξής:
- Τραυματισμοί 35%
- Χημικός κίνδυνος 29%
- Πνιγμός 13%.

Από την Κίνα τα πιο πολλά επικίνδυνα προϊόντα
Περισσότερα από τα μισά επικίνδυνα προϊόντα που εντοπίστηκαν, προέρχονταν από την Κίνα. Η συνεργασία με τις κινεζικές αρχές στον τομέα της ασφάλειας των προϊόντων εξακολουθεί να αποτελεί προτεραιότητα, αλλά τα αποτελέσματα είναι ανάμικτα. Η Κομισιόν εξακολουθεί να συνεργάζεται με τις αρμόδιες κινεζικές αρχές επ’ αυτού. Στα σχετικά μέτρα περιλαμβάνονται δράσεις για την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τους κανόνες ασφαλείας των προϊόντων που πρέπει να τηρούνται κατά την πώληση σε καταναλωτές της ΕΕ.

Ανταλλαγή πληροφοριών –προειδοποιήσεις και ανακλήσεις προϊόντων
Από το 2003 το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης διασφαλίζει ότι οι πληροφορίες σχετικά με τα επικίνδυνα μη εδώδιμα προϊόντα που αποσύρονται από την αγορά και/ή ανακαλούνται οπουδήποτε στην Ευρώπη ανταλλάσσονται γρήγορα μεταξύ των κρατών-μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Με τον τρόπο αυτό, μπορούν να λαμβάνονται οπουδήποτε στην ΕΕ κατάλληλα μέτρα (απαγόρευση/διακοπή των πωλήσεων, απόσυρση, ανάκληση ή απόρριψη από τις τελωνειακές αρχές κατά την εισαγωγή).

Το Safety Gate διαθέτει ειδικό δημόσιο δικτυακό τόπο ο οποίος παρέχει πρόσβαση σε εβδομαδιαίες επικαιροποιήσεις των προειδοποιήσεων που υποβάλλονται από τις εθνικές αρχές που συμμετέχουν στο σύστημα. Κάθε εβδομάδα, περίπου 50 προειδοποιήσεις καταχωρίζονται και δημοσιεύονται στο διαδίκτυο.

Οι επιχειρήσεις μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν το Business Gateway (Πύλη Επιχειρήσεων) για να προειδοποιούν γρήγορα και αποτελεσματικά τις εθνικές αρχές για προϊόντα που έχουν διαθέσει στην αγορά και τα οποία ενδέχεται να μην είναι ασφαλή.