Ανακοίνωση του συλλόγου Αρχιτεκτονικής για το αίτημα 18 κατοίκων και επιχειρηματιών της μεσαιωνικής πόλης Ρόδου

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο Σύλλογος Αρχιτεκτονικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς Ρόδου αναφέρει τα εξής:

Τοποθέτηση του Σ.ΑΡ.ΠΟ.Κ. Ρόδου σχετικά με τα αιτήματα δεκαοχτώ (18) κατοίκων και επιχειρηματιών της μεσαιωνικής πόλης Ρόδου (πλατεία Σοφοκλέους), και εν όψει της αυριανής δημόσιας συζήτησης – debate (3/5) των υποψηφίων δημάρχων.

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτονικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς (Σ.ΑΡ.ΠΟ.Κ.) Ρόδου, σχετικά με τα αιτήματα δεκαοχτώ (18) κατοίκων και επιχειρηματιών της μεσαιωνικής πόλης Ρόδου (πλατεία Σοφοκλέους) για έλλειψη καθαριότητας και ευπρεπισμού της περιοχής, όπως διατυπώθηκαν σε επιστολή διαμαρτυρίας προς τον Δήμαρχο Ρόδου και την Αρχαιολογική Υπηρεσία στις 20/4ου και εν όψει της αυριανής δημόσιας συζήτησης - debate (3/5ου) των υποψηφίων Δημάρχων, που διοργανώνεται από το Σύλλογο Προστασίας Περιβάλλοντος Ρόδου, επιθυμεί να δηλώσει τα ακόλουθα:

Θεωρούμε ότι η ενέργεια αυτή των κατοίκων και επιχειρηματιών της μεσαιωνικής πόλης Ρόδου είναι μια ελπιδοφόρα ενέργεια αυτοοργάνωσης των άμεσα ενδιαφερόμενων πολιτών για μια συγκεκριμένη περιοχή της παλιάς πόλης, όπου τα προβλήματα είναι ιδιαίτερα οξυμένα. Οι φωτογραφίες μάλιστα που συνόδευαν την επιστολή, αποτύπωναν καθαρά την δυσάρεστη κατάσταση. .

Ο Σύλλογός μας, ήδη το 2015 στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς, είχε οργανώσει δραστηριότητες εξυγίανσης –εξωραϊσμού σε άλλα σημεία της μεσαιωνικής πόλης, όπως στην γειτονική πλατεία Αθηνάς, όπου υπήρχαν και δυστυχώς συνεχίζουν να υπάρχουν παρόμοια προβλήματα. Με την παρέμβαση μας αυτή, τόσο ο Δήμος, όσο και η Αρχαιολογική Υπηρεσία είχαν θετικά αντιδράσει με καθαρισμούς, αντικατάσταση περιφράξεων και λαμπτήρων φωτισμού, ενώ οι ευαισθητοποιημένοι κάτοικοι της γύρω περιοχής συμμετείχαν στη διοργάνωση εκδήλωσης στη συγκεκριμένη πλατεία προσφέροντας και χορηγία για τον φωτισμό των μνημείων, Αγίου Σπυρίδωνα και Αρχαγγέλου Μιχαήλ.

Πιστεύουμε ότι η επίλυση των προβλημάτων που αναφέρονται στη συγκεκριμένη επιστολή των κατοίκων είναι ζήτημα που αφορά πολλούς! Αφορά την Τοπική Αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού για την τακτική αποκομιδή σκουπιδιών, τουλάχιστον δυο φορές την ημέρα με πολύ μικρά οχήματα όπως γίνεται στις ευρωπαϊκές μεσαιωνικές πόλεις, αφορά τις αρμόδιες διευθύνσεις της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας

και του Γραφείου του Δήμου για τον καθαρισμό των αρχαιολογικών χώρων, αφορά τους κατοίκους και τους επιχειρηματίες οι οποίοι θα πρέπει να μεριμνούν για τη διατήρηση κάδων απορριμμάτων εντός των επιχειρήσεών τους και οι οποίοι οφείλουν να εφαρμόζουν κοινές αποφάσεις και να τηρούν όσα ορίζονται από την νομοθεσία.

Δηλώνουμε ότι έχουμε την πρόθεση να συμβάλουμε από κοινού με όλους τους άλλους ενδιαφερόμενους συλλόγους ή ομάδες πολιτών στην καταγραφή των προβλημάτων και των υπολοίπων περιοχών της μεσαιωνικής μας πόλης και στη διατύπωση κοινά αποδεκτών προτάσεων με στόχο την άμεση βελτίωση της εικόνας και της λειτουργίας της.

Περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον την αυριανή συζήτηση των υποψηφίων Δημάρχων και τη δέσμευσή τους για την επίλυση σοβαρών προβλημάτων, όπως είναι το κυκλοφοριακό, οι χώροι στάθμευσης, ο έλεγχος όσων εισέρχονται στη μεσαιωνική πόλη, το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων, όπως και ζητήματα ηχορρύπανσης και καθαριότητας.

Για μια ακόμα φορά ο Σύλλογός μας προτείνει ως ριζική λύση στο κυκλοφοριακό πρόβλημα την διαμόρφωση χώρων στάθμευσης εκτός κέντρου και κυρίως στους εκτεταμένους ελεύθερους χώρους των λιμένων, με παράλληλη λειτουργία μικρών λεωφορείων που θα κάνουν δρομολόγια ανά 5 λεπτά μη επιτρέποντας την κίνηση στο κέντρο και μη επιτρέποντας την ελεύθερη στάθμευση κατά μήκος των τειχών.

Με τον τρόπο αυτό θα δοθεί η δυνατότητα στους κατοίκους της μεσαιωνικής πόλης να σταθμεύουν σε συγκεκριμένη θέση εκτός των τειχών, ενώ θα μπορούν να εξυπηρετούνται από τα μικρά ηλεκτρικά οχήματα που είχαν αγοραστεί για τον σκοπό αυτό συμβάλλοντας έτσι στην ανάδειξη και το σεβασμό των μνημείων.

Για τους παραπάνω λόγους, έχουμε ήδη ανακοινώσει ότι μετά τις εκλογές θα καλέσουμε σε σχετική διαβούλευση όλους τους εμπλεκόμενους στα προβλήματα της μεσαιωνικής πόλης: Δήμο, Δημόσιες Υπηρεσίες, επιχειρηματίες και κατοίκους της μεσαιωνικής πόλης και Συλλόγους που ενδιαφέρονται.