Ο 1ος αγώνας νυχτερινής πλοηγήσεως στη Ρόδο

ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΝ ΕΣΗΜΕΙΩΣΕΝ

Ο 1ος ΑΓΩΝ. ΝΥΚΤΕΡΙΝΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΕΩΣ

Tα πλήρη τελικά αποτελέσματα


Καταπληκτικήν επιτυχίαν εσημείωσεν ο προχθεσινός αγών νυκτερινής πλοηγήσεως τον οποίον διοργάνωσαν ο Ερμής Αθηνών και ο Ερμής Ρόδου υπό την αιγίδα της Ε.Λ.Π.Α.

Εις τον αγώνα μετέσχον 29 Ρόδιοι αυτοκινητισταί αισθητή δε ήτο η απουσία των Αθηναίων από τους οποίους είχαν δηλώσει συμμετοχήν 15.

Ο αγών ήρχισε την 8.31 εσπερινήν με την συμμετοχήν των εξής αυτοκινήτων τα οποία ξεκίνησαν κατά σειράν κληρώσεως ανά έν λεπτόν.

Τσουβαλάς (Ρενώ) αρ. 1, Χατζηδημητρίου (Τάουνους) 31, Χιωτάκης (Κόνσουλ) αρ.6, Καλλιγάς (Τάουνους) αρ. 32, Ιγγλέσης (Όπελ Ρέκορντ) αρ. 21, Βασιλειάδης (Μερσεντές) 27, Μανέττας (Σίμκα) αρ. 18, Λεοντής (Ρενώ) αρ. 28, Γιαννάς (Μόσκοβιτς) 25, Βρούχος (Τάουνους) αρ. 35, Καραγιαννίδου   (Όπελ Κάπιταν) αρ. 10, Φώκιαλης (Μερσεντές) αρ. 4, Σαλβάρης (Φίατ 1100) αρ.9, Σολούνιας (Όπελ Ρέκορντ) 19, Καστρουνής (Πρεφέκτ) 22, Τσουβαλλάς (Όπελ Ρέκορντ) αρ. 8, Δαλιάνη (Όπελ Κάπιταν) 5, Μαραβέλιας (Όπελ Κάπιταν) αρ. 15, Μυλωνάς (Φίατ 600) αρ. 30,

Καραγιάννης (Τάουνους) αρ. 12, Φραράκη (Φίατ 600) αρ. 33,  Σπερελάκη (Τάουνους) αρ. 23, Αγιακάτσικας (Ώστιν) αρ. 20, Δελαπόρτας (Όπελ Ρέκορντ) 29, Φώκιαλης Ευάγ. (Όπελ Κάπιταν) αρ. 11, Σορωνιάτης (Κόνσουλ) αρ. 16, Δεληγιάννης (Πεζώ) 7, Μανούσος (Όπελ Ρέκορντ) αρ. 24 και Παπαδόπουλος (Όπελ Ρέκορντ) 3. Η εκκίνησις εγένετο εκ της μεγάλης αιθούσης του Ξενοδοχείου (Μίρα-Μάρε) οι μετέχοντες δε της πλοηγήσεως αφού ελάμβαναν τον φάκελλον με τας οδηγίας... ορμούσαν προς το άγνωστον... Συμφώνως προς τας πρώτας πληροφορίας μας οι έλεγχοι ήσαν έξη και ο τερματισμός εις το “Μίρα-Μάρε”.

Οι έλεγχοι ευρίσκοντο εις τα εξής σημεία: έξωθι του καταστήματος “Αθηναϊκόν” επί της οδού Ερμού, έξωθι της Πύλης του “Καστέλλο” εις το τέρμα της οδού Ιπποτών, έξωθι του “Μίρα-Μάρε” εις Σγουρού, έξωθι του Εθνικού Σταδίου και επί της παραλιακής λεωφόρου του Εμπορικού λιμένος.

Εκ του τρίτου ελέγχου διήλθον κατά σειράν τα εξής πρώτα πέντε αυτοκίνητα.
Μανέττας 8.49  μ.μ. Χιωτάκης 9.04 μ.μ, Καραγιαννίδου 9.08 μ.μ., Μυλωνάς 9.09 μ.μ. και Καστρουνής την 9.10 μ.μ.

Εκ του τρίτου ελέγχου εις το οποίον ευρισκόμεθα, διήλθον τα περισσότερα αυτοκίνητα αλλά με λανθασμένην πορείαν, καθ’ ότι ενώ έπρεπε να έλθουν εις το Ξενοδοχείον εκ της οδού από της πόλεως ταύτα είχον κατεύθυνσιν από της κοινότητος Τριαντών προς την Ρόδον.  Εξ άλλου υπό πολλών αυτοκινητιστών μας κατηγγέλθη ότι αυτοκίνητα ηκολούθουν τα άλλα και ούτω εμάνθανον τα  “ετάπ”.

Επίσης άλλα αυτοκίνητα επειδή εγνώριζον τους ελέγχους με τον ανωτέρω τρόπον, ηκολούθουν λανθασμένην πορείαν -ευκολωτέραν- και ελάμβαναν τας οδηγίας ανετώτερα.

Ήτο έν σφάλμα της Οργανωτικής Επιτροπής που εις τας οδούς που διήρχοντο οι διαγωνιζόμενοι έπρεπε να υπήρχον μυστικοί ελέγχοι.
Τελικώς ετερμάτισαν εκ των 29 αυτοκινήτων τα 20 τα υπόλοιπα δε 9 εχάθησαν εις τας οδούς του Φιλερήμου και της Παστίδος!

Εις τον τερματισμόν ήλθον πρώτοι οι εξής:
Μανέττας και Σαλβάρης την 9.55 μ.μ, Γιαννάς την 9.57 μ.μ. Βασιλειάδης την 10ην μ.μ., Βρούχος, Χιωτάκης και Δεληγιάννης. Ο αγών έληξε την 11.16 ακριβώς.

Εν συνεχεία παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών κ. Μακρή, του Νομάρχου κ. Παπακωνσταντίνου, των Βουλευτών κ.κ. Κωτιάδη και Χαρίτου, του Δημάρχου κ. Πετρίδη και των λοιπών επισήμων εγένετο η ανακοίνωσις των αποτελεσμάτων και εν συνεχεία παρετέθη δείπνον.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τα τελικά αποτελέσματα του αγώνος έχουν ως εξής:
1) Σαλβάρης Σάββας
2) Μανέττας Ν.
- Δεληγιάννης
- Γιαννάς

5) Βρούχος
6) Βασιλειάδης
- Καστρουνής
8) Αγιακάτσικας

9) Δελαπόρτας
10) Μαραβέλιας
11) Χιωτάκης
12) Μυλωνάς
13) Φραράκης
14) Δαλιάνη

15) Ιγγλέσης
16) Καραγιάννης
17) Μανούσος
18) Χατζηδημητρίου
19) Τσουβαλλάς
20) Λεοντής

Εις τον πρώτον νικητήν απενεμήθη κύπελλον και εις το καλύτερον ζεύγος (Καστρουνή) επίσης κύπελλον.
Οι τέσσερις πρώτοι οδηγοί εχρησιμοποίησαν τους εξής συνοδηγούς.
Σαλβάρης: Tσιριγώτης και δις Ειρήνη Μαυρίδου.
Μανέττας: Σαρζετάκης, Δρόσος και Γιαννάς.
Γιαννάς: Ζουρούδης και Κρομμύδας.
Δεληγιάννης: Γκίκας, Καμπέρης και Ψαρρός.

Εις το αυριανόν φύλλον θα δώσωμεν στιγμιότυπα καθώς και περιγραφή του πιο άτυχου αυτοκινήτου αρ. 18.
Κ. ΤΣΑΛΑΧΟΥΡΗΣ