Λεξιστορείν: H φλεγμονή

Ως φλεγμονή χαρακτηρίζουμε το σύνολο μηχανισμών που ενεργοποιεί ο οργανισμός αντιδραστικά μετά από την επίδραση σ’ αυτόν διαφόρων βλαπτικών παραγόντων.

Η λέξη παράγεται από το ρήμα  φλέγω  διότι στο σημείο της  φλεγμονής  το σώμα  «φλέγεται»  δηλαδή  εμφανίζει ερυθρότητα, θερμότητα και πόνο.