Λεξιστορείν: Ο υποχθόνιος!

Η λέξη υποχθόνιος είναι σύνθετη. Έχει ως α’ συνθετικό την πρόθεση υπό και β’ συνθετικό τη λέξη χθων (η γη). Κυριολεκτικά λοιπόν ο υποχθόνιος είναι αυτός  που κινείται κάτω από τη γη και μεταφορικά ο ύπουλος, αυτός που κινείται υπογείως με σκοπό να ξεγελάσει ή και να βλάψει κάποιον.