Ποια έργα θα γίνουν στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου

Η μεσαιωνική πόλη είναι ένα από τα σπάνια αν όχι το μοναδικό μεσαιωνικό οικιστικό σύνολο που σώζεται σχεδόν ακέραιο με τις οχυρώσεις, την πολεοδομική οργάνωση, τα δημόσια κτίρια τους ναούς και τις οικίες του.

Με την εγγραφή της το έτος 1988 στον κατάλογο των μνημείων της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO εντάχθηκε στην ομάδα των επίλεκτων μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς της ανθρωπότητας με εξέχουσα αξία για την παγκόσμια κοινότητα, ενώ το 1993 εντάχθηκε στην ιδρυτική πράξη του οργανισμού πόλεων παγκόσμιας κληρονομιάς.

Οι προσπάθειες πολλών ετών και συγκεκριμένα δεκατεσσάρων για να υπογραφεί μία νέα προγραμματική σύμβαση για τη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου, επιτέλους απέδωσαν καρπούς και έτσι μέσα στο επόμενο διάστημα, θα είναι πλέον μία πραγματικότητα.

Σύμφωνα με το σχέδιό της σύμβασης που παραλήφθηκε από το δήμο, το συνολικό ύψος της σύμβασης θα ανέρχεται σε 14,5 εκατομμύρια ευρώ και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής της θα έχει διάρκεια τα δέκα χρόνια. 

Το νέο σχέδιο περιλαμβάνει 7 φορείς-εταίρους και συγκεκριμένα το υπουργείο πολιτισμού, το υπουργείο ναυτιλίας και νησιωτικής πολιτικής, τον δήμο Ρόδου, την περιφέρεια νοτίου Αιγαίου, το ΤΑΠΑ, τη ΔΕΥΑΡ και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου.

Συγκεκριμένα η χρηματοδότηση για κάθε έναν από αυτούς έχει ως εξής:
- Υπουργείο πολιτισμού: 1,5 εκ ευρώ
- Υπουργείο ναυτιλίας: 500.000 ευρώ
- Δήμος Ρόδου: 1,1 εκ ευρώ
- ΔΕΥΑΡ: 400.000 ευρώ 
- ΠΝΑΙ: 124.000 ευρώ 
- ΤΑΠΑ: 700.000 ευρώ 

Στόχοι
Η σύμβαση στοχεύει στην προστασία της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου και παράλληλα στην ικανοποίηση των κοινωνικοοικονομικών αναγκών των κατοίκων και των επισκεπτών στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης, με γνώμονα τη διατήρηση και την ανάδειξη της εξέχουσας οικουμενικής αξίας της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου ως αγαθού παγκόσμιας κληρονομιάς ιδίως δε της αυθεντικότητας και της ακεραιότητας των πολιτιστικών αξιών που ενσωματώνουν η ιστορία, η τέχνη, η αρχιτεκτονική και γενικότερα η πολιτιστική κληρονομιάς της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου.

Τα έργα και οι μελέτες
Στο πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης θα υλοποιηθούν οι εξής μελέτες και έργα: 
- 1.Τίτλος έργου: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ   ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ  ΔΙΚΤΥΩΝ – Δίκτυα
Περιγραφή: Πρέπει να επικαιροποιηθούν όλες οι μελέτες των δικτύων  που  υπάρχουν, όπως  μηκοτομές - οριζοντιογραφίες - κατασκευαστικά σχέδια - Τεχνικές Προδιαγραφές και το τιμολόγιο μελέτης Β΄ΦΑΣΗ ,Β΄-Γ΄-Δ΄ΣΤΑΔΙΑ
Φορέας υλοποίησης: ΔΕΥΑΡ-ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ
Χρόνος υλοποίησης: Β΄ΣΤΑΔΙΟ 3 μήνες, Γ΄ και Δ΄ΣΤΑΔΙΑ 12 μήνες
Προϋπολογισμός: 400.000,00€
Πηγή Χρηματοδότησης: (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΥΑΡ) 

- 2. Τίτλος έργου: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ   ΥΠΟΓΕΙΩΝ  ΔΙΚΤΥΩΝ –Δημοτικός φωτισμός 
Περιγραφή: Πρέπει να επικαιροποιηθούν όλες οι μελέτες του Δημοτικού Φωτισμού ,οι Τεχνικές Προδιαγραφές και το τιμολόγιο μελέτης 
Φορέας υλοποίησης: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Δ/ΝΣΗ Μ.ΠΌΛΗΣ
Χρόνος υλοποίησης: Β΄ΣΤΑΔΙΟ 2 μήνες, Γ΄ και Δ΄ΣΤΑΔΙΑ 10 μήνες 
Προϋπολογισμός:   υπάρχον προσωπικό                                       
Πηγή Χρηματοδότησης: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ

- 3. Τίτλος έργου: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ   ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ  ΔΙΚΤΥΩΝ – Αποκαταστάσεις οδοστρωμάτων -Αναπλάσεις.
Περιγραφή: Πρέπει να επικαιροποιηθούν όλες οι υπάρχουσες  μελέτες των οδοστρωμάτων και να συμπληρωθούν  με τις αναπλάσεις, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και το τιμολόγιο μελέτης 
Φορέας υλοποίησης: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Δ/ΝΣΗ Μ.ΠΌΛΗΣ
Χρόνος υλοποίησης: Β΄ΣΤΑΔΙΟ 2 μήνες, Γ΄ και Δ΄ΣΤΑΔΙΑ 8 μήνες
Προϋπολογισμός:  24.800,00€                                      
Πηγή Χρηματοδότησης: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ  Κ.Α 70-7413.0015 


- 4. Τίτλος έργου: Μελέτη και Εκτέλεση του έργου “Άρση ετοιμορροπίας ακινήτων στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου”
Περιγραφή: Καταγραφή, εκπόνηση μελετών, προ κοστολόγηση, εκτέλεση
 Συγκρότηση και λειτουργία επιτροπής του άρθρου 41 του 3028/2002 από την ΕΦΑ Δωδεκανήσου και τον Δήμο Ρόδου για την «προστασία ετοιμόρροπων κτισμάτων και την αντιμετώπιση της στατικής επάρκειας κτηρίων εντός του πολεοδομικού ιστού της Μεσαιωνικής Πόλης Ρόδου» προκειμένου να καταγραφούν τα ακίνητα που χρήζουν άμεσων σωστικών επεμβάσεων. Επεμβάσεις που περιλαμβάνουν  αντιστηρίξεις, υποστυλώσεις, άμεσα και μακροπρόθεσμα μέτρα για την άρση  ετοιμορροπιών προς τον κοινόχρηστο χώρο, υποστυλώσεις και σωστικές επεμβάσεις στο δομημένο περιβάλλον που διαμορφώνει την φυσιογνωμία της Μεσαιωνικής Πόλης Ρόδου και οφείλουμε να διατηρήσουμε.
Φορέας υλοποίησης: Δήμος Ρόδου-Δ/νση Μεσαιωνικής Πόλης Ρόδου- ΕΦΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Χρόνος υλοποίησης: ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ
Προϋπολογισμός: 1.500.000,00€ 
Πηγή Χρηματοδότησης: 2019=Δήμος Ρόδου /2020-2029 Δήμος Ρόδου και Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων / Προγραμματική Σύμβαση 

- 5. Τίτλος έργου: Μελέτη   “Βελτίωση του ενεργειακού αποτυπώματος κτιρίων στη  Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου, ένταξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας”
Περιγραφή: Μελέτη για την θέσπιση προδιαγραφών και κανόνων για την ένταξη ηλιακών συλλεκτών και πιθανών άλλων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθώς και αποδεκτών επεμβάσεων για την βελτίωση της ενεργειακής συμπεριφοράς των ακινήτων
Φορέας υλοποίησης: Δ/νση Μεσαιωνικής Πόλης Ρόδου
Χρόνος υλοποίησης: 18 μήνες (2020, 2021)
Προϋπολογισμός: 124.000,00€
Πηγή Χρηματοδότησης:  ΠEΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

- 6. Τίτλος έργου: Μελέτη για “Διαμόρφωση Πλατειών Μεσαιωνικής Πόλης”
Περιγραφή: Είναι αναγκαία η μελέτη  επεμβάσεων στους ελεύθερους χώρους της Μ. Πόλης για την λειτουργική και αισθητική αναβάθμισή τους 
Φορέας υλοποίησης: Δ/νση Μεσαιωνικής Πόλης Ρόδου
Χρόνος υλοποίησης: 12 μήνες
Προϋπολογισμός: 24.800,00€
Πηγή Χρηματοδότησης: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ  Κ.Α. 70-7412.0002 

- 7. Τίτλος έργου: μελέτη “Αναθεώρηση κανονιστικών διατάξεων Μεσαιωνικής Πόλης”
Φορέας υλοποίησης: Δ/νση Μεσαιωνικής Πόλης Ρόδου και ΕΦΑ Δωδεκανήσου
Χρόνος υλοποίησης: 8μήνες
Προϋπολογισμός: 18.600,00€
Πηγή Χρηματοδότησης: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ / 2019/ Κ.Α. 70-7413.0013

- 8.Τίτλος έργου: Μελέτη “Διαχείριση της κυκλοφορίας και της στάθμευσης εντός των τειχών” της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου (αναθεώρηση συμπλήρωσης υφιστάμενης)
Περιγραφή: Εκπόνηση σχεδίου διαχείρισης της κυκλοφορίας, των μέσων κυκλοφορίας, των δικαιωμάτων και των χώρων στάθμευσης εντός της κηρυγμένης ζώνης προστασίας της Μ. Πόλης.
Φορέας υλοποίησης: Δ/νση Μεσαιωνικής Πόλης ΔΡ
Χρόνος υλοποίησης: 8 μήνες
Προϋπολογισμός: 24.800,00€
Πηγή Χρηματοδότησης:  ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ / 2019/ Κ.Α. 70-7413.0014

- 9. Τίτλος έργου: μελέτη “Σχεδιασμός εργαλείου για τον αποτελεσματικό έλεγχο νομιμότητας στη Μεσαιωνική Πόλη”
Περιγραφή: Σχεδιασμός ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων και εργαλείων για τον άρτιο έλεγχο των δράσεων στην Μεσαιωνική Πόλη, ενίσχυση της διαφάνειας και αποτελεσματικότητα στην εφαρμογή της νομιμότητας, παροχή κινήτρων.
Φορέας υλοποίησης: Δ/νση Μεσαιωνικής Πόλης Ρόδου και ΕΦΑ Δωδεκανήσου
Χρόνος υλοποίησης: 12 μήνες
Προϋπολογισμός: 24.800,00€
Πηγή Χρηματοδότησης: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ προϋπολογισμός δαπανών 2020

- 10. Τίτλος έργου: Τέμενος Ρετζέπ Πασά (υποέργο 1 του έργου “Αποκατάσταση και Ανάδειξη Οθωμανικών, Μεσαιωνικών και Ρωμαϊκών Μνημείων στην πόλη της Ρόδου”).
Περιγραφή:  Είναι  από τα πρώτα τεμένη που χτίστηκαν στη Ρόδο μετά την κατάληψή της από τους Οθωμανούς (1522). Λόγω της καλής κατασκευής και των αναλογιών του εικάζεται ότι κτίστηκε από πεπειραμένα συνεργεία. Το τέμενος, στην καρδιά της μεσαιωνικής πόλης, αποτελείται από σάλα προσευχής, προστώο και μιναρέ. Νοτιοανατολικά του τεμένους υπάρχει μαυσωλείο αφιερωμένο στον Ρετζέπ πασά και βορειανατολικά οι κρήνες καθαρμών.  
Φορέας υλοποίησης: ΕΦΑ Δωδεκανήσου
Χρόνος υλοποίησης: 2019-2021
Προϋπολογισμός: 300.000,00 ευρώ
Πηγή χρηματοδότησης: ΣΑΕ 014 του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

- 11. Τίτλος έργου: Συντήρηση και Αποκατάσταση του Ιστορικού Νεκροταφείου Μουράτ Ρεϊς στην Πόλη της Ρόδου (υποέργο 2 του έργου “Αποκατάσταση και Ανάδειξη Οθωμανικών, Μεσαιωνικών και Ρωμαϊκών Μνημείων στην πόλη της Ρόδου”) 
Περιγραφή: Το ιστορικό νεκροταφείο του Μουράτ Ρεΐς, περιλαμβάνει το τέμενος κτισμένο το 1636-37 και επισκευασμένο το 1797, τον τάφο (μαυσωλείο) του κουρσάρου Μουράτ Ρεΐς, που διέπρεψε ως ναύαρχος την περίοδο του Σουλεϊμάν και πέθανε το 1610 σε ναυμαχία με του Ιππότες της Μάλτας στην Κύπρο, οκτώ (8) επιπλέον μαυσωλεία επώνυμων μουσουλμάνων αξιωματούχων (1610-1909), περίπου διακόσιους τάφους με περίτεχνες και μεγάλης ιστορικής σημασίας, επιτύμβιες στήλες, και διάφορα βοηθητικά κτίσματα.  Ο τάφος του Μουράτ Ρεΐς καθιερώθηκε ως ιερός τόπος ταφής και αποτελούσε προσκύνημα για τους μουσουλμάνους που φρόντιζαν με το πέρασμα του χρόνου να αναγείρουν βοηθητικά κτίσματα για την φιλοξενία τους.  
Φορέας υλοποίησης: ΕΦΑ Δωδεκανήσου
Χρόνος υλοποίησης:2019-2021
Προϋπολογισμός:   800.000,00 ευρώ
Πηγή χρηματοδότησης: ΣΑΕ 014 του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

- 12. Τίτλος έργου: Συντήρηση  Οχυρώσεων  Μεσαιωνικής Πόλης Ρόδου (υποέργο 3 του έργου “Αποκατάσταση και Ανάδειξη Οθωμανικών, Μεσαιωνικών και Ρωμαϊκών Μνημείων στην πόλη της Ρόδου”) 
Περιγραφή: Το μνημειακό σύνολο των οχυρώσεων της Ρόδου αναπτύσσεται σε έκταση 350 στρεμμάτων γύρω από την πόλη και περιλαμβάνει το κεντρικό λιμάνι και τους τρεις αρχαίους και μεσαιωνικούς μόλους (των Μύλων, του Naillac και του Αγίου Νικολάου).  
Φορέας υλοποίησης: ΕΦΑ Δωδεκανήσου
Χρόνος υλοποίησης: 2019-2021
Προϋπολογισμός: 200.000,00 ευρώ
Πηγή χρηματοδότησης: ΣΑΕ 014 του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

- 13. Τίτλος υποέργου 4: Οργάνωση και διευθέτηση εργοταξίου για την αποσυμφόρηση του αρχαιολογικού χώρου του Ρωμαϊκού Τετραπύλου και των κήπων του παλατιού του Μεγάλου Μαγίστρου (υποέργο 4 του έργου “Αποκατάσταση και Ανάδειξη Οθωμανικών, Μεσαιωνικών και Ρωμαϊκών Μνημείων στην πόλη της Ρόδου”). 
Περιγραφή: Προκειμένου να συντηρηθεί και να αναδειχθεί ο αρχαιολογικός χώρος, όπου διασώζονται τα ελληνιστικά νεώρια του πολεμικού λιμένος της αρχαίας Ρόδου και η πλακόστρωτη ρωμαϊκή οδός που οδηγεί σε μνημειώδες τετράπυλο καθώς και οι μεσαιωνικοί κήποι του παλατιού του Μεγάλου Μαγίστρου, θα πρέπει προηγουμένως να γίνει αποσυμφόρηση του χώρου από μέρος του εργοταξίου της Υπηρεσίας (οχήματα, οικοδομικά υλικά κ.ά.) που φυλάσσονται σε τμήμα του υπό ανάδειξη μνημείου.  
Φορέας υλοποίησης: ΕΦΑ Δωδεκανήσου
Χρόνος υλοποίησης: 2019-2021
Προϋπολογισμός: 200.000,00 ευρώ
Πηγή χρηματοδότησης: ΣΑΕ 014 του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

- 14. Τίτλος έργου: Μελέτες για την αποκατάσταση κτηρίων και οργάνωση επισκέψιμων αποθηκών φύλαξης αρχαίων σε όμορα ακίνητα διαχείρισης ΤΑΠΑ 
Περιγραφή: Πρόκειται για νεότερα βιομηχανικά  κτήρια της Ιταλοκρατίας, παλιούς αποθηκευτικούς χώρους που έχουν υποστεί διάφορες αλλοιώσεις στην εσωτερική δομή, τα οποία όμως μπορούν να δεχτούν σύγχρονους εξοπλισμούς. Μετά την αποκατάστασή τους θα οργανωθούν επισκέψιμες αποθήκες για τη φύλαξη των αρχαίων, την εξυπηρέτηση των μελετητών, ενώ θα αποσυμφορηθούν μνημεία όπως το Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου και το Αρχαιολογικό Μουσείο, όπου συσσωρεύονται αρχαιότητες. 
Φορέας υλοποίησης: ΕΦΑ Δωδεκανήσου
Χρόνος υλοποίησης: 2019-2021
Προϋπολογισμός: 60.000,00€
Πηγή Χρηματοδότησης: ΤΑΠΑ

- 15. Τίτλος έργου: Αποκατάσταση κτηρίων και οργάνωση επισκέψιμων αποθηκών φύλαξης αρχαίων σε όμορα ακίνητα διαχείρισης ΤΑΠΑ (Β.Κ 1222, Β.Κ 1234 και Β.Κ 1225) στην οδό Πυθαγόρα
Περιγραφή: Πρόκειται για όμορα τριώροφα νεότερα κτήρια από λιθοδομή που σε μεταγενέστερες επεμβάσεις ενισχύθηκαν από οπλισμένο σκυρόδεμα.  Έχουν συνολικό εμβαδόν 1700 τ.μ. περίπου και παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα λόγω της χρήσης από παλιότερους μισθωτές, της φθοράς των υλικών, του χρόνου και της έλλειψης συντήρησης.  
Φορέας υλοποίησης: Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου
Χρόνος υλοποίησης: 4 ΕΤΗ
Προϋπολογισμός: 1.500.000,00 ευρώ
Πηγή Χρηματοδότησης: ΤΑΠΑ

- 16. Τίτλος έργου: Συντήρηση Παραλιακού Μετώπου (Ξύλινου Πεζόδρομου) των Λιμένων της  «Κολώνας», του τουριστικού και της Ακαντιάς.
Περιγραφή: Το παρόν έργο αφορά σε επείγουσες επεμβάσεις για την συντήρηση του ξύλινου πεζόδρομου της παραλιακής ζώνης από την πύλη Απ. Παύλου, λιμένα Κολώνας, μέχρι την είσοδο του Τουριστικού Λιμένα και του λιμένα Ακαντιάς Ρόδου.
Φορέας υλοποίησης: ΔΛΤΝΔ
Χρόνος υλοποίησης: 10 έτη (όση η διάρκεια της Προγραμματικής – διαχρονικό έργο)
Προϋπολογισμός:  500.000,00€
(Αναλυτικά: 50.000€/ έτος)
Πηγή Χρηματοδότησης: ΥΝΑΝΠ