ΦΛΑΣ στο παρελθόν

Εν Ρόδω Σάββατο 9 Μαΐου 1959
Αριθ. Φύλλου 2421

ΩΡΚΙΣΘΗΣΑΝ ΧΘΕΣ ΟΙ ΝΕΟΙ Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΛΗΝ ΕΝΟΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Χθες την 1.30 μεταμεσημβρινήν εγένετο εις την αίθουσαν τελετών της Νομαρχίας η ορκωμοσία των νέων δημοτικών συμβούλων Ρόδου, ενώπιον του Νομαρχούντος Διευθυντού της Νομαχίας κ. Βόνδα και παρουσία του Μητροπολίτου Ρόδου κ. Σπυρίδωνος και του Μουφτή Ρόδου κ. Σουλεϊμάν Κασλήογλου, ως και των προϊσταμένων διαφόρων υπηρεσιών και πολιτών.

Μετά την ορκωμοσίαν των Χριστιανών συμβούλων επί του Ευαγγελίου, εγένετο η ορκωμοσία των μουσουλμάνων επί του κορανίου και ακολούθως ωμίλησαν ο Νομαρχών κ. Βόνδας ευχηθείς καλήν εργασίαν και επιτυχίαν εις το έργον των νέων δημοτικών συμβούλων και ο Μητροπολίτης κ. Σπυρίδων συγχαρείς τους συμβούλους. Εν συνεχεία τον λόγον έλαβεν ο εκ των συμβούλων κ. Μιχαήλ Πετρίδης, τονίσας ότι δια την νέαν Δημαρχιακήν του τετραετίαν βασίζεται επί της συνεργασίας όλων ανεξαιρέτως των συμβούλων και βεβαιώσας ότι θα εκτελεσθούν όλαι αι υποσχέσεις προς τον λαόν, αι οποίαι έχουν τον χαρακτήρα όρκου. Τέλος, αφού οι παριστάμενοι 18 σύμβουλοι, πλην του απουσιάζοντος κ. Χιωτάκη, υπέγραψαν το πρωτόκολλον ορκωμοσίας, εδέχθησαν τα συγχαρητήρια του Νομαρχούντος, του Μητροπολίτου, του Μουφτή και των λοιπών επισήμων.
Ως γνωστόν, η εκλογή του νέου Δημάρχου θα γίνη την Κυριακήν 17ην τρέχοντος.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΑ ΜΕΤΑΒΗ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙ ΤΑ ΤΕΛΗ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΜΗΝΟΣ
Ως εγνώσθη, περί τα τέλη τρέχοντος μηνός θα αναχωρήση εις ΑΘήνας ο Δήμαρχος Ρόδου κ. Πετρίδης, κληθείς υπό του Υπουργού των Εσωτερικών κ. Μακρή. Κατά την εις Αθήνας παραμονήν του ο κ. Δήμαρχος θα ασχοληθή με την προώθησιν διαφόρων ζητημάτων του Δήμου.

170 ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΠΡΟΙΚΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΕΧΟΥΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΘΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥΔΕ
Ως πληροφορούμεθα εις το ενταύθα υποκατάστημα της Εθνικής Τραπέζης, ευρίσκοντο χθες έτοιμα προς διάθεσιν 170 βιβλιάρια προικοδοτήσεως απόρων κορασίδων, εκ των οποίων τα 30 ανήκουν εις την Κάρπαθον.
Ως γνωστόν, η διανομή των βιβλιαρίων θα γίνη περί την 20ην τρέχοντος υπό της Α.Β.Υ. του Διαδόχου.
Σημειωτέον ότι πέρυσι, μόνο η Ρόδος, είχε συγκεντρώση 460 βιβλιάρια.

ΑΥΡΙΟΝ ΕΟΡΤΑΖΕΤΑΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΣ Η ΕΤΗΣΙΑ “ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ”
Αύριον 10ην Μαΐου θα εορτασθή Πανελληνίως η “Ημέρα της Μητέρας” με διαφόρους ομιλίας και άλλας εκδηλώσεις.
Εις Ρόδον, η εορτή της “Ημέρας της Μητέρας” θα περιορισθή εις ομιλίας σήμερον εις τα σχολεία και εις τα προσκοπικά τμήματα αύριον.

ΑΝΕΧΩΡΗΣΑΝ ΕΚ Ν. ΥΟΡΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΡΟΔΙΑΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
Ως ανεκοινώθη ο Παρροδιακός Σύλλογος Αμερικής ο “Απόλλων” διοργανώνει εκδρομήν εις Ρόδον εις την οποίαν θα μετάσχουν πολλοί Ρόδιοι διαμένοντες εν Αμερική.
Οι εκδρομείς ανεχώρησαν εκ Νέας Υόρκης εις Πειραιά, την 6ην τρέχοντος δια του υπερωκεανείου “Ολυμπία”.

ΤΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΠΛΕΟΥΝ ΣΗΜΕΡΟΝ ΚΑΙ ΑΥΡΙΟΝ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ
Σήμερον την πρωΐαν αναμένεται να καταπλεύση εις τα ροδιακά ύδατα το ρουμανικόν τουριστικόν ατμόπλοιον “Τρανσυλβάνια” με 400 περιηγητάς εξ Ανατολικής Γερμανίας, οι οποίοι θα επισκεφθούν αξιοθέατα της πόλεως και της υπαίθρου. Το “Τρανσυλβάνια” θα αποπλεύση περί την μεσημβρίαν. Τονίζεται σχετικώς ότι δια πρώτην φοράν από ετών, θα επισκεφθούν την Ρόδον τουρίσται εκ του Παραπετάσματος.
Εξ άλλου σήμερον θα καταπλεύση εις Ρόδον, με περιηγητάς, το γιουγκοσλαβικόν τουριστικόν “Γεντίστβο” και αύριον το ιταλικόν “Μεσσάπια”.