Παρέμβαση του Επιμελητηρίου για τους χειριστές χωματουργικών μηχανημάτων

Την παρέμβαση του προέδρου της ΓΣΕΒΕΕ Γιώργου Καββαθά ζητά ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου Γιάννης Πάππου, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος σε ό,τι αφορά τους ιδιοκτήτες-χειριστές χωματουργικών μηχανημάτων.

Ειδικότερα σε σχετική επιστολή που έστειλε ο κ. Πάππου αναφέρει τα εξής:
«Αξιότιμε κ. Πρόεδρε, Όπως είναι ήδη γνωστό, το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου, με περισσότερα από 22.000 ενεργά μέλη, είναι πιστός σύμμαχος των επιχειρηματιών και επαγγελματιών του Νομού. 

Στην κατεύθυνση αυτή θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι έχουν προκύψει σημαντικά προβλήματα στον κλάδο των ιδιοκτητών-χειριστών χωματουργικών μηχανημάτων από την εφαρμογή του ΠΔ 113/2012. Πρόκειται για έναν κλάδο που τα τελευταία χρόνια έχει πληγεί σημαντικά λόγω αφενός της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας και αφετέρου της πτώσης της οικοδομικής δραστηριότητας.

Το εν λόγω ΠΔ έρχεται να επιβαρύνει ακόμα περισσότερο τη λειτουργία του κλάδου και να οδηγήσει τους επαγγελματίες στον αποκλεισμό από τη δυνατότητα απόκτησης της νόμιμης άδειας, ιδίως όσους είναι εταίροι ή μέτοχοι σε εταιρείες (νομικά πρόσωπα). Το κόστος της ασφάλισής τους ως μισθωτών, που συνεπάγεται η εφαρμογή του προαναφερθέντος ΠΔ, σε συνδυασμό με όλες τις υπόλοιπες δαπάνες με τις οποίες είναι επιβαρυμένοι καθιστούν αφενός απαγορευτική οικονομικά μία τέτοια λύση και αφετέρου προσβάλλονται τόσο η επιχειρηματική ελευθερία όσο και η αρχή της ίσης μεταχείρισης.

Αναγνωρίζοντας το ρόλο της ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλούμε για τη δική σας παρέμβαση προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα οι ανισότητες που δημιουργούνται από την εν λόγω ρύθμιση και να διασφαλιστούν οι επαγγελματίες-μέλη του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου.

Προς τεκμηρίωση των παραπάνω σας επισυνάπτουμε σχετική αίτηση του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ»  με έδρα τη Ρόδο και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες».