Λεξιστορείν: Το καλούπι!

Το καλούπι είναι το εξάρτημα - κατασκευή που χρησιμοποιούμε προκειμένου να δώσουμε σχήμα και φόρμα σε κάποιο υλικό.

Μεταφορικά υπάρχει και η έκφραση «μπαίνω σε καλούπια= ακολουθώ  τις  υποδείξεις κι επιθυμίες ενός προσώπου.

Η λέξη αποτελεί αντιδάνειο προερχόμενη από την τουρκική kalip που δημιουργήθηκε όμως  από  την ελληνική λέξη καλόπους (κάλον = το ξύλο και πους = το πόδι),  το ξύλινο ομοίωμα ποδιού που χρησιμοποιεί ο υποδηματοποιός για την κατασκευή παπουτσιών.