Με τίτλο «Ερωτική Κρουαζιέρα» θα γυριστεί ταινία στη Ρόδο με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα

ΜΕ ΤΙΤΛΟΝ “ΕΡΩΤΙΚΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ” ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΕΓΧΡΩΜΟΝ ΦΙΛΜ ΘΑ “ΓΥΡΙΣΘΗ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ”

Την προσεχή εβδομάδα φθάνουν ενταύθα συνεργεία και ηθοποιοί-Πρωταγωνισταί οι Κωνσταντάρας, Κακκαβάς και Ντίνα Τριάντη.

Ελληνική έγχρωμος κινηματογραφική ταινία, με υπόθεσιν η οποία εξελίσσεται εις Ρόδον, θα “γυρισθή” συντόμως ενταύθα, συμφώνως προς πληροφορίας εξ Αθηνών. Η εν λόγω ταινία έχει τον τίτλον “Ερωτική Κρουαζιέρα”, πιστεύεται δε ότι δια των χρωμάτων θα παρουσιάση εις όλην των την μεγαλοπρέπειαν την ομορφιά των Ροδιακών τοπείων και αξιοθεάτων.

Κατά σχετικάς πληροφορίας, το καλλιτεχνικόν και τεχνικόν επιτελείον που θα “γυρίση” την ταινίαν θα έλθη εις Ρόδον την προσεχή εβδομάδα δια την λήψιν των “εξωτερικών” σκηνών. Σκηνοθέτης της ταινίας είναι ο κ. Γιάννης Δαλιανίδης-Ντάλ, θα μετάσχουν δε αυτής ο γνωστός από την “Άννα Ροδίτη” Λάμπρος Κωνσταντάρας, ο Κούλης Στολίγκας, ο Κώστας Κακαβάς, η Μαρίκα Κρεββατά, η Βούλα Χαριλάου και η νέα ενζενί του ελληνικού κινηματογράφου Ντίνα Τριάντη.

ΤΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΔΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΕΙΣ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΝ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ ΤΟΥ κ. ΚΩΤΙΑΔΗ
ΑΘΗΝΑΙ, 14.
Κατόπιν ενεργειών του βουλευτού Δωδεκανήσου κ. Στέλιου Κωτιάδη, το χρηματικόν ένταλμα δια τα έργα εις Καστελλόριζον διαβιβάζεται αύριον μέσω της Τραπέζης Ελλάδος εις την Αγροτικήν Τράπεζαν, προκειμένου να παραδοθή το διατεθέν ποσόν εις την Νομαρχίαν.

ΕΠΕΣΚΕΦΘΗ ΤΗΝ ΡΟΔΟΝ ΑΝΕΨΙΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΪΖΕΝΧΑΟΥΕΡ
Ανεψιός του Προέδρου Αϊζενχάουερ επισκέφθη προχθές την Ρόδον, επιβαίνων του ατμοπλοίου “Σεμίραμις”. Ούτος ονόματι Χάϊντς υιός της αδελφής του Αμερικανού Προέδρου περιήλθε τα αξιοθέατα και εξέφρασεν την ικανοποίησίν του δια την Ρόδον.

ΕΞΗΤΑΣΘΗΣΑΝ ΟΛΑ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΡΟΔΟΥ ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΕΙΑΝ ΤΟΥ κ. ΝΟΜΑΡΧΟΥ
Υπό την προεδρείαν του Νομάρχου προχθές επραγματοποιήθη σύσκεψις, της οποίας μετέσχον ο Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Δωδεκανήσου κ. Λαμπριανός εκπρόσωποι της Ενώσεως Ξενοδοχοϋπαλλήλων, εκπρόσωπος της Εταιρείας “Αστήρ” και ο προϊστάμενος της Επιθεωρήσεως Εργασίας κ. Δημητρίου, προς τον σκοπόν της εξετάσεως όλων των θεμάτων της τάξεως των ξενοδοχοϋπαλλήλων. Κατά σχετικάς πληροφορίας εξητάσθησαν εν πλάτει όλα τα θέματα, απεφασίσθη δε η επανάληψις της συσκέψεως ευθύς ως αφιχθή εις Ρόδον ο Νομικός Σύμβουλος της Εταιρείας “Αστήρ” ο οποίος αναμένεται προ της 20ης τρέχοντος.

ΕΓΚΑΤΕΣΤΑΘΗΣΑΝ ΟΙ ΣΥΜΒ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΩΡΙΣΘΗΣΑΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΔΗΜΑΡΧΟΙ
ΚΑΛΥΜΝΟΣ (Του ανταποκριτού μας).
Την πρωΐαν της Κυριακής συνήλθεν το Δημοτικόν Συμβούλιον εις την αίθουσαν Συνεδριάσεων του Δήμου της πόλεώς μας όπου και υπέγραψεν το πρακτικόν της ορκωμοσίας του.

Ακολούθως εγένετο η επίσημος εγκαθίδρυσις των νέων Αρχών εν συνεχεία δε απεχώρησεν εκ της θέσεως του ο μέχρι τούδε Δήμαρχος κ. Αντώνιος Μαυρικάκης όστις αντικατεστήθη υπό του κ. Αντωνίου Καλογιάννου ο οποίος ανέλαβε προσωρινός δήμαρχος. Εν τω μεταξύ υπό του Επαρχείου Καλύμνου εξεδόθη ανακοίνωσις εις την οποίαν αναφέρονται τα ονόματα των νεοεγκαθιδρυθέντων προσωρινών δημάρχων του Β. συγκροτήματος Δωδεκανήσου άτινα έχουν ως εξής:

Δήμος Καλύμνου: Αντώνιος Καλογιάννης, Δήμος Λέρου: Μιχαήλ Καρανικόλας, Δήμος Λειψών: Δημήτριος Κουμουνδούρος, Δήμος Πάτμου: Νικόλαος Καλογιάννης, Δήμος Αστυπάλαιας: Πέτρος Οικονόμου.
Σ. Ν. ΑΛΑΧΟΥΖΟΣ

ΑΝΑΧΩΡΟΥΝ ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΚ ΡΟΔΟΥ ΟΙ ΔΥΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΑΙ ΤΗΣ Δ.Ε.Η.
Σήμερον αναχωρούν επιστρέφοντες εις Αθήνας ο Διευθυντής Εκμεταλλεύσεως της ΔΕΗ κ. Απέργης, ο Διευθυντής Νήσων κ. Κοεμτζόπουλος και οι άλλοι υπάλληλοι της Επιχειρήσεως.

Χθες το απόγευμα οι κ.κ. Απέργης και Κοεμτζόπουλος, επισκέφθησαν τον Νομάρχην κ. Παπακωνσταντίνου και συνεργάσθησαν επί διαφόρων θεμάτων.

ΤΑ ΩΡΑΡΙΑ
Εν τω μεταξύ χθες καθωρίσθησαν νέα ωράρια λειτουργίας των Γραφείων της ΔΕΗ, ήτοι από 8-1 και από 4-6 μ.μ.