Λεξιστορείν: Έχω αγωνία!

Ως αγωνία χαρακτηρίζουμε το αίσθημα αναμονής, ανασφάλειας, κι ανησυχίας που διακατέχει τους ανθρώπους  όταν έχουν να αντιμετωπίσουν  αβέβαιες καταστάσεις. Προέρχεται από τη λέξη  αγώνας (αγών στην αρχαιότητα) και δήλωνε αρχικά τις γυμναστικές ασκήσεις για να συμμετάσχει κάποιος σε έναν αγώνα, στη συνέχεια το άγχος και την πίεση που έφερνε η διεκδίκηση της νίκης  στα αγωνίσματα, για να καταλήξει στη σημερινή γενικότερη σημασία.