Συνεδριάζει το συντονιστικό για τις δασικές πυρκαγιές

Εκτάκτως πρόκειται να συνεδριάσει σήμερα στις 12 το μεσημέρι, το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας του δήμου Ρόδου.

Τα θέματα που θα συζητηθούν, σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη, είναι τα εξής:
1. Η ετοιμότητα του δυναμικού και μέσων για διάθεση προς υποβοήθηση του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος στην καταστολή δασικών πυρκαγιών, στο πλαίσιο εφαρμογής του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών.

2. Ο συντονισμός σε τοπικό επίπεδο της αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και διαχείρισης των συνεπειών που προκαλούνται από τις δασικές πυρκαγιές, στο πλαίσιο εφαρμογής του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών (3515/28-6-2013 της ΓΓΠΠ).

3. Η εκτέλεση έργων και εργασιών προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης από τον Δήμο καθ’ υπόδειξη και συνεργασία με τις κατά τόπους αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες κυρίως στη ζώνη μίξης δασών-πόλεων και οικισμών για λόγους αντιπυρικής προστασίας των πολεοδομικών τους συγκροτημάτων.

4. Ο προγραμματισμός για την υλοποίηση της δράσης της οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 6, παρ. 5στ’ του Ν.3013/2002 (όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει βάσει της παρ. 2 του αρθ. 18 του Ν 3613/2007 (ΦΕΚ 263/Α’2007 και του αρθ. 108 του Ν. 4249/2014).

5. Τα μέτρα πρόληψης και ετοιμότητας κατά τις ημέρες υψηλής επικινδυνότητας βάσει του ημερήσιου χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, που εκδίδεται από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

6. Η απομάκρυνση των υπολειμμάτων και καθαρισμού της βλάστησης που ενεργείται για τους ίδιους λόγους από ιδιοκτήτες σε περιβαλλοντικές χώρους κατοικιών και οικοπεδικές εκτάσεις (Πυρ. Διάταξη 4/2012, Ν. 3852/2010, αρθ. 94 παρ. 1) εντός των διοικητικών τους ορίων.

7. Η Οργάνωση Εθελοντισμού στο επίπεδο των δημοτικών Τοπικών Κοινοτήτων. Λειτουργία του Δικτύου Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας Δ. Ρόδου.