Ο Διάδοχος Κωνσταντίνος φτάνει στη Ρόδο για προικοδοτήσεις

ΔΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΡΧΑΣ ΙΟΥΛΙΟΥ ΦΘΑΝΕΙ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ Ο ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
Ως ανεκοινώθη ο Δήμος Ροδίων ευρίσκεται εις διαπραγματεύσεις με Αθηναϊκούς θιάσους διά παραστάσεις εις Ρόδον. Ο Μίμης Φωτόπουλος διά τηλεγράμματός του προς τον Δήμαρχον κ. Μ. Πετρίδη ειδοποίησε ότι ο θιάσος του θα αφιχθή εις Ρόδον διά σειράν παραστάσεων το τρίτον δεκαήμερον του Ιουλίου. Προηγουμένως από της 1ης Ιουλίου θα δώση παραστάσεις επί μίαν εβδομάδα ο θίασος Ηλιοπούλου.


ΔΕΝ ΕΟΡΤΑΖΕΙ
Ο κ. Κώστας Μακρής οδοντίατρος δεν εορτάζει ούτε δέχεται επισκέψεις.


ΑΦΙΞΕΙΣ
Αφίκετο αεροπορικώς εκ Σκωτίας μέσω Αθηνών η ευγενεστάτη κ. Ελένη Τομπάζη ιδρύτρια του Πρεβαντορίου Ρόδου.


Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΝΕΧΩΡΗΣΕΝ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΝ
Προχθές διά του αεροπλάνου της γραμμής ανεχώρησεν εις Αθήνας η Α.Σ. ο Μητροπολίτης Ρόδου κ. Σπυρίδων. Η Α.Σ. κατά τη διάρκειαν της παραμονής του εις Αθήνας θα προεδρεύση συσκέψεων σχετικώς με την σύγκλησιν εις Ρόδον του Συνεδρίου του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών.

ΕΙΣ ΣΥΣΚΕΨΙΝ ΕΞΗΤΑΣΘΗΣΑΝ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Ο επιστρέψας Λιμενάρχης Ρόδου πλωτάρχης Γελαδάκης, ο οποίος παρέμεινεν επί μίαν εβδομάδα εις Αθήνας, μετέσχεν εις την πρωτεύουσαν συσκέψεως, καθ’ ήν εξητάσθησαν διάφορα λιμενικά ζητήματα της Δωδεκανήσου. Ο κ. Λιμενάρχης ανεκοίνωσε σχετικώς ότι θα κατασκευασθή προβλής εις Ψαλίδι της Κω, ότι θα γίνη ανακατασκευή της προβλήτος εις Καρδάμενα Κω και ότι συνεζητήθη το όλον θέμα του λιμενικού έργου Καρπάθου.

Η ΕΛΙΖΑΜΠΕΘ ΤΑΙΗΛΟΡ ΘΑ ΕΛΘΗ ΣΥΝΤΟΜΩΣ ΕΙΣ ΤΟ ΑΙΓΑΙΟΝ
ΑΘΗΝΑΙ 18 Κατά πληροφορίας εκ Βαρκελώνης η Ελίζαμπεθ Ταίηλορ με τον νέον σύζυγόν της Έντυ Φίσερ θα πραγματοποιήσουν κρουαζιέραν εις Μεσόγειον, αρχίζοντες από την Μαγιόρκαν, στο πρόγραμμα δέ της κρουαζιέρας είναι και η επίσκεψις εις τας νήσους του Αιγαίου.


ΕΚ ΠΤΩΣΕΩΣ ΚΕΡΑΥΝΟΥ ΥΠΕΣΤΗΣΑΝ ΒΛΑΒΑΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΤΗΣ Δ.Ε.Η.
Κατ’ αναφοράν του Σταθμού Χωρ/κής Τριάντα προχθές λόγω πτώσεως κεραυνού υπέστησαν βλάβας τρεις υποσταθμοί της ηλεκτροφωτιστικής γραμμής Ρόδου - Τριάντα παρά τας θέσεις Μίξη-Μίρα Μάρε και Μπέμπη. Αι βλάβαι απεκατεστάθησαν παρά Συνεργείου της ΔΕΗ ειδοποιηθείσης τηλεφωνικώς υπό της οικείας υπηρεσίας.


ΣΗΜΕΡΟΝ ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΝ ΟΙ ΚΥΠΡΙΟΙ
Σήμερον αναμένονται να επιστρέψουν εξ Αθηνών, οι φιλοξενούμενοι ενταύθα μονίμως Κύπριοι αγωνισταί, οι οποίοι περιόδευσαν ανά διαφόρους πόλεις της Ελλάδος τυχόντες παντού ενθουσιώδους υποδοχής.


Ο ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΦΘΑΝΕΙ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ ΤΗΝ 26ην ΤΡ. ΔΙΑ ΠΡΟΙΚΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
Ως ανεκοινώθη η Α.Υ. ο Διάδοχος Κωνσταντίνος θα αφιχθή εις Ρόδον διά τη διανομήν βιβλιαρίων απόρων κορασίδων την 26ην τρέχοντος. Η Α.Υ. θα παραμείνη εις Ρόδον επί τετράωρον εν συνεχεία δέ θα αναχωρήση εις Κρήτην. Ως γνωστόν η Α.Υ. ο Διάδοχος επρόκειτο να αφιχθή ενταύθα την 21ην τρέχοντος.