Νέο διοικητικό συμβούλιο στους πολιτικούς συνταξιούχους  Ν. Δωδεκανήσου

Μετά τις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν στις 12 Μαΐου 2019 στο Πλάζα, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου των Πολιτικών Συνταξιούχων του Δημοσίου Ν.Δωδεκανήσου καταρτίστηκε σε σώμα, όπως παρακάτω:

1.  Παπαεμμανουήλ  Νίκος Πρόεδρος
2. Γρύλλης  Νικόλαος Α΄  Αντιπρόεδρος
3.  Γεωργιάδου Μαίρη Β΄ Αντιπρόεδρος
4.  Χατζηγεωργίου Τσαμπίκα  Γραμματέας
5. Γκογκίδης  Πασχάλης Ταμίας
6.  Κοκκίνου-Κορναροπούλου  Ελένη Ειδικός Γραμματέας
7. Σάρλης Κώστας Έφορος Δημοσίων Σχέσεων
8. Παπαμιχαήλ Σταματία Μέλος
9. Καραολάνη Παρασκευή Μέλος

Επίσης Αντιπρόσωποι στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικών Συνταξιούχων εκλέχθηκαν οι:
1. Τακτικός Παπαεμμανουήλ Νίκος
2. Αναπληρωματικός  Γκογκίδης Πασχάλης
Για την Εξελεγκτική  Επιτροπή εκλέχθηκαν οι:
1. Σταυριανός Νικόλαος, 2. Κελακιός Γεώργιος
3. Φιλιππάκης  Νικόλαος.