Αυξήθηκε η παραγωγή της  Καπνοβιομηχανίας Ρόδου και μειώθηκε το κόστος

ΣΗΜΕΡΟΝ Η ΕΚΛΟΓΗ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΕIΣ ΟΚΤΩ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΑΙ Η ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Σήμερον θα λάβουν χώραν εις 8 δήμους της Δωδεκανήσου αι εκλογαί προς ανάδειξιν νέων δημάρχων, εις 6 δε δήμους θα εκλεγούν Πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων. Δήμαρχοι θα εκλεγούν σήμερον εις Κω, Κάλυμνον, Λέρον, Τήλον, Νίσυρον, Καστελλόριζον, Κάρπαθον και Χάλκην. Εξάλλου Πρόεδροι Συμβουλίων θα εκλεγούν εις Ρόδον, Σύμην, Αστυπάλαιαν, Λειψούς, Πάτμον και Κάσον.

O ΡΟΔΑ ΚΑΙ Η ΕΔΥΡ ΘΑ ΣΤΕΓΑΣΘΟΥΝ ΕΙΣ ΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ;
ΘΑ ΖΗΤΗΘΗ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΙΣ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟΥ

Ως πληροφορούμεθα, ο Δήμαρχος Ρόδου κ. Πετρίδης απεφάσισεν όπως ζητήση την συγκέντρωσιν εις το Δημοτικόν μέγαρον όλων των δημοτικών υπηρεσιών και επιχειρήσεων.
Κατά τας αυτάς πληροφορίας, θα ζητηθή η μεταστέγασις της Οικονομικής Εφορείας Ρόδου και του Δημοσίου Ταμείου Ρόδου, προκειμένου να στεγασθούν εις το ισόγειον του Δημαρχείου ο ΡΟΔΑ και η ΕΥΔΥΡ.

ΗΥΞΗΘΗ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΚΑΠ/ΝΙΑΣ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΜΕΙΩΘΗ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΤΑ ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ 166.151 ΔΡΧ.

Εις έκθεσιν σχετικώς προς την δραστηριότητα της Καπνοβιομηχανίας Ρόδου κατά το 1958, εξαίρεται η αύξησις της παραγωγής και η μείωσις του κόστους παραγωγής κατά κιλόν, υπογραμμίζεται δε ικανοποιητική λειτουργία του εργοστασίου. Συγκεκριμένως κατά το 1958 η παραγωγή έφθασε τα 172.971 κιλά έναντι 155.000 κιλών του 1957 ήτο δε μεγαλύτερα πάσης προηγούμενης. Επίσης το κόστος παραγωγής κατά κιλόν, από 41 δρχ. που ήτο κατά το 1957 κατήλθεν εις 38,15 δρχ. κατά το 1958. Εξ’άλλου εις την έκθεσιν αναφέρται ότι εις τον Ισολογισμόν 1958 εμφανίζονται καθαρά κέρδη 166.151 δραχμών.

ΕΞΑΙΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΤΟΠΙΑ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΦΙΝΛΑΝΔΙΚΗ “ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ”
Εις την φινλανδικήν “εφημερίδα” του Ελσίνκι, εδημοσιεύθη άρθρον της κυρίας Όρταλα υπό τον τίτλον “Στα νησιά της Ελλάδος”. Η αρθρογράφος υπογραμμίζει ότι “Τα νησιά της Δωδεκανήσου είναι τόσον ωραία ώστε αποτελούν ότι το καλύτερον θα μπορούσαν να ονειρευθούν οι άνθρωποι δια να περάσουν τάς διακοπάς των, και συνεχίζοντας τονίζει ότι τα θαυμάσια ροδιακά τοπία η διαύγεια της ατμόσφαιρας και η απαράμιλλος θάλασσα, είναι κάτι που δεν έχουν συναντήσει ποτέ οι Ευρωπαίοι.

ΕΞΗ ΚΑΤΑΠΛΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
Έξη εν συνόλω κατάπλοι τουριστικών ατμοπλοίων θα πραγματοποιηθούν κατά την νέαν εβδομάδα. Ούτω σήμερον θα καταπλεύση το “Μεσσάπια”, την Τρίτην το “Μπρέννερο”, την Τετάρτην τα “Σεμίραμις” και “Αιγαίον” την Πέμπτην το “Μεσσάπια” και το Σάββατον το “Γεντίστβο”.

ΟΙ ΠΑΝΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ
Την προσεχή Παρασκευήν εις το Εθνικόν Στάδιον Ρόδου θα λάβουν χώραν οι 14οι Πανδωδεκανησιακοί Σχολικοί αγώνες στίβου με συμμετοχήν των Σχολείων: Βενετοκλείου, Εμπορικής, Κα    ζουλλείου, Οικοκυρικής, Ιπποκρατείου, Νικηφορείου, Εμπορικής Καλύμνου, Γυμνασίου Λέρου και Γυμνασίου Σύμης.
Οι αγώνες θα συνεχισθούν και θα λήξουν την προσεχή Κυριακήν.

ΑΠΕΠΛΕΥΣΑΝ ΔΥΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ
Απέπλευσαν χθες εκ Ρόδου τα αμερικανικά σκάφη “Ράνκιν” και “Φορτ Μάντον” μετά πολυήμερον παραμονήν ενταύθα. Σήμερον επίσης αποπλέει εκ Ρόδου το Αμερικανικόν σκάφος “Μάουρου”.