Πρόγραμμα έργων 25 εκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε ο δήμαρχος Σύμης, Λ. Παπακαλοδούκας

Ο Δήμαρχος Σύμης, Ελευθέριος  Παπακαλοδούκας, ανακοίνωσε  το προεκλογικό του πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει έργα αξίας 25.000.000 ευρώ και αποτελούν συνέχεια του μεγάλου έργου που οραματίστηκε και έκανε πράξη τα προηγούμενα χρόνια.

Σε έναν σύντομο απολογισμό τα έργα του Δημάρχου Σύμης ανέρχονται σε πολλά εκατομμύρια ευρώ.

Ο ίδιος ζητάει την επανεκλογή του, για να συνεχίσει το σπουδαίο του έργο, έχοντας ήδη δρομολογήσει και δημοπρατήσει έργα πολλών εκατομμυρίων  ευρώ. Η επανεκλογή του θεωρείται σημαντική, για να συνεχιστεί η πρόοδος και η ανάπτυξη που έχουν καταστήσει τη Σύμη νησί πρότυπο για όλα τα νησιά της χώρας μας. Παρακάτω παρατίθενται τα έργα που ο Δήμαρχος έχει προγραμματίσει  να  ολοκληρωθούν μέσα στην επόμενη τετραετία.

Πιο συγκεκριμένα:

Εγκρίθηκαν και δρομολογήθηκαν:
1. Ανάπλαση κεντρικής πλατείας. Το έργο ξεκινάει άμεσα με αμφιθέατρο για τις εκδηλώσεις του Φεστιβάλ, συνολικού κόστους 680.000 ευρώ.

2. Επισκευή- συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου Γιαλός- Χωριό- Πέδι- Πανορμίτης. Θα γίνουν έργα βελτίωσης ασφάλειας Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Νήσου Σύμης, προϋπολογισμού 3.000.000 ευρώ. Ενταγμένο στο ΕΣΠΑ.

3. Αγκυροβόλια. Δημοπρατήθηκε (170.000 ευρώ).

4. Αντιπλημμυρικά έργα στο οδικό δίκτυο από το Χωριό μέχρι τον Πανορμίτη (530.000 ευρώ).

5.  Δημιουργία αντιπλημμυρικών έργων στα ρέματα της Σύμης (500.000 ευρώ).

6. Καθαρισμός τάφρων απορροής. Ανακατασκευή και επέκταση ομβρίων υδάτων στα ερείσματα της επαρχιακής οδού Σύμη-Πανορμίτης (400.000 ευρώ).

7. Αποχετευτικό για όλη τη Σύμη συνολικής αξίας  6.000.000 ευρώ. Βρίσκεται στη φάση της δημοπράτησης ενταγμένο στο ΕΣΠΑ. Ξεκινάει άμεσα η κατασκευή του.

8. Νοσοκομείο στο Χωριό. Αποπεράτωση του κτηρίου και αναμένεται η παραλαβή του, για να ξεκινήσει η λειτουργία του, συνολικού κόστους 1.000.000 ευρώ.

9. Μεταφορά Ναυτικού Μουσείου στο Ατσιγγαναριό. Ανακατασκευή σύγχρονου μουσείου Ναυτικής Τέχνης με προσθήκη νέων εκθεμάτων και λειτουργία του σε καθημερινή βάση με τοποθέτηση μόνιμου υπαλλήλου.

Στο μουσείο θα τοποθετηθεί αντίγραφο (ρεπλίκα) του μηχανισμού των Αντικυθήρων και ξεχωριστή μνεία στους Συμιακούς ψαράδες.

10. Μετατροπή του πρώην γηπέδου Μπάσκετ σε ανοιχτό αθλητικό κέντρο πολλαπλών δραστηριοτήτων (100.000 ευρώ).

11. Προέκταση του υπάρχοντος νέου λιμένα που κόστισε 6.000.000 ευρώ κατά  170 μέτρα και δημιουργία προβλήτας πετρέλευσης σκαφών συνολικού κόστους 800.000 ευρώ.

12. Δημιουργία κόμβου στο νέο λιμένα Σύμης (1.000.000 ευρώ).

13. Διαπλάτυνση του  κρηπιδώματος-λιμενοβραχίονα (από Πέταλο σε Κασαπιά) συνολικού κόστους 3.000.000 ευρώ.

14. Συντήρηση παλαιού λιμένα, αλλαγή ηλεκτροφωτισμού, αλλαγή pillar, αντιπλημμυρικά έργα στο λιμάνι και επισκευές, όπου χρειάζεται, συνολικού κόστους  530.000 ευρώ.

15. Επέκταση κρηπιδώματος στο νέο λιμάνι 170 μέτρα, συνολικού κόστους 800.000 ευρώ.

16. Κατασκευή Χημείου στο Πανορμίτειο Γυμνάσιο Σύμης από την εταιρία, Εθνική Πανγαία, κόστους 100.000 ευρώ.

17. Αφαλατώσεις  που λειτουργούν από το 2007 και αναβάθμιση τους. Ήδη έγινε αναβάθμιση στη μία. Το έργο είναι σε εξέλιξη (300.000 ευρώ).

18. Υποχρεωτική αντικατάσταση εταιρείας "Αθηνά", εκκαθάριση εταιρείας, αποζημίωση των υπαλλήλων και επαναλειτουργία με νέα εταιρεία, η οποία θα έχει τη δυνατότητα να χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκά προγράμματα, από το Δήμο και από χορηγίες για τη λειτουργία της, στην οποία εντάσσονται παιδικός σταθμός, βοήθεια στο σπίτι, ΙΕΚ, ΚΕΚ κ.λπ.

19. Νέες παιδικές χαρές, μία στο νηπιαγωγείο του Γιανναρά, μία πλησίον του Ιωαννίδειου και μία στο Πέδι συνολικής αξίας 200.000 ευρώ.

20. Δημιουργία μελέτης για κατασκευή δρόμου Βιγλί-Πειραιώτισσα (έχουν ήδη δεσμευτεί 70.000 ευρώ για τη μελέτη).

21. Αντιπλημμυρικό έργο στο νέο λιμάνι Σύμης, συνολικού κόστους 500.000 ευρώ (δημόσιες επενδύσεις).

22. Περιμετρικός δρόμος Σικίδι - Άγιος Γεώργιος - Ελικώνη και Άγιος Γεώργιος - Μιχαήλης. Η μελέτη έχει ανατεθεί και εκκρεμεί η γνωμοδότηση της Αρχαιολογίας και των Δασών.

23. Επισκευή του δρόμου προς Λεμονίτισσα (δημοπρατημένο) συνολικής αξίας 180.000 ευρώ.

24.  Προέκταση κρηπιδώματος περιοχής Ρολόι-Χαράνι (Μελέτη).

25. Διάνοιξη δρόμου από Ευαγγελισμό σε Ελικοδρόμιο. Έχει προεγκριθεί από την Αρχαιολογία (Νεωτέρων Μνημείων).

26. Προέκταση κρηπιδώματος από Πιτίνι έως και Βενζινάδικο.
27. Νέες δεξαμενές νερού και επισκευή των υπαρχουσών δεξαμενών που φτιάχτηκαν επί των ημερών μας.

28. Ασφαλτόστρωση στον Μιχαήλη, τοιχία αντιστήριξης, πρανών και ηλεκτροφωτισμός στην Πειραιώτισσα, ηλεκτροφωτισμός, τοιχία αντιστήριξης και προστατευτικά κάγκελα στο Γυμνάσιο και, τέλος, πλακόστρωση περιμετρικά σε όλο το λιμάνι του Πεδιού, συνολικής αξίας 1.000.000 ευρώ.

29. Διάνοιξη δρόμου προς Άγιο Αθανάσιο.

30. Επισκευή συντήρησης δρόμου από Σταυρό στο Βιγλί μετά την καταστροφή από τη θεομηνία,  συνολικής αξίας 280.000 ευρώ.

31. Επισκευή του γηπέδου ποδοσφαίρου μετά τη θεομηνία της 13ης Νοεμβρίου 2017, συνολικής αξίας 680.000 ευρώ.

32. Άμεση λειτουργία του καταφυγίου σκαφών αναψυχής στο Πέδι που παραδόθηκε προ μηνών, έργο συνολικής αξίας 3.000.000 ευρώ.

Τα έργα θα εμπλουτίζονται ανάλογα με τις ανάγκες και τις ευκαιρίες που θα παρουσιάζονται στη διάρκεια της τετραετούς θητείας.

 

Η μελέτη για τα αγκυροβόλια
Η μελέτη για την ανάπλαση της κεντρικής πλατείας

 

Η μελέτη για τα αγκυροβόλια
Η μελέτη για τα αγκυροβόλια