Προέχει η ασφάλεια, για τον Δημήτρη Κρητικό

Βαρύ το προεκλογικό πρόγραμμα του κάθε υποψηφίου και ειδικά των υποψήφιων δημάρχων.

Άρα οι μετακινήσεις πρέπει να γίνονται γρήγορα και ευέλικτα και άρα ο κ. Δημήτρης Κρητικός, επέλεξε ως μεταφορικό μέσο τη μηχανή του υποψήφιου συμβούλου του κου Γιώργου Σάββενα και τον ίδιο ως οδηγό.

Κι όσοι γνωρίζουν τον Δημήτρη Κρητικό, ξέρουν ότι «μέτρο» δεν κάνει είτε μέσα σε αυτοκίνητα, είτε ανεβαίνοντας σε δίκυκλα, αν προηγουμένως δεν έχει λάβει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα ασφαλείας. Όχι γιατί  «έτσι πρέπει» αλλά γιατί έτσι επιβάλλεται.