Τα αποτελέσματα στον Δήμο Καλύμνου στα πέντε πρώτα τμήματα

Στα πέντε πρώτα τμήματα του Δήμου Καλύμνου που καταμετρήθηκαν επίσημα έλαβαν:

Ιωάννης Μαστροκούκος 248 (25,10%)

Δημήτρης Διακομιχάλης 235 (23,79%)

Ιωάννης Γαλουζής 188 (19,03%)

Γεώργιος Μαύρος 135 (13,66%)

Μιχάλης Μπούκης 123 (12,45%)

Σακελλάριος Χούλλης 59 (5,97%)