Λεξιστορείν: Το ναυάγιο!

Ως ναυάγιο ορίζουμε την πλήρη εξαφάνιση ενός πλοίου κάτω από τα νερά της θάλασσας αλλά και την πλήρη αποτυχία στις προσπάθειες  κάποιου (π.χ. οι συζητήσεις κατέληξαν σε ναυάγιο).

Πρόκειται για σύνθετη λέξη με α’ συνθετικό  τη λέξη ναυς και β’ συνθετικό το αρχαιοελληνικό ρήμα άγνυμι = σπάω.

Άρα η πλήρης ερμηνεία της λέξης ναυάγιο είναι το βύθισμα ενός πλοίου αφού προηγηθεί το σπάσιμό του, η καταστροφή του.