Ενημερωτική ανακοίνωση του Δήμου για τη ρύθμιση των οφειλών

Ενημερωτική ανακοίνωση για τη ρύθμιση του νόμου 4611 και τη δυνατότητα ένταξης αβεβαίωτων οφειλών του τέλους παρεπιδημούντων και των ακαθάριστων εσόδων, εξέδωσε ο Δήμος της Ρόδου.

Ειδικότερα, αναφέρονται σ’ αυτήν τα εξής:
«Με τα άρθρα 110 έως 117 του Ν.4611/17-5-2019 (ΦΕΚ τ. Α΄73/17-5-2019) τίθεται σε εφαρμογή από 17 Μαΐου 2019 η δυνατότητα ρύθμισης οφειλών προς Δήμους που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν μέχρι και τις 17 Ιουλίου 2019. 
Με την ένταξη στην εν λόγω ευνοϊκή ρύθμιση (καταληκτική ημερομηνία υποβολή αίτησης ένταξης η 17η Σεπτεμβρίου 2019) προβλέπεται απαλλαγή κατά ποσοστό από της κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής του Τέλους Παρεπιδημούντων & Ακαθαρίστων Εσόδων ως εξής:

α) αν εξοφληθούν εφάπαξ με απαλλαγή κατά ποσοστό 100%, β) αν εξοφληθούν σε 2 έως 24 δόσεις  με απαλλαγή κατά ποσοστό 80%, γ) αν εξοφληθούν σε 25 έως 48 δόσεις  με απαλλαγή κατά ποσοστό 70%, δ) αν εξοφληθούν σε 49 έως 72 δόσεις  με απαλλαγή κατά ποσοστό 60%, ε) αν εξοφληθούν σε 73 έως 100 δόσεις  με απαλλαγή κατά ποσοστό 50%.

Το Τμήμα Προσόδων της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου Ρόδου καλεί όλους όσοι ενδιαφέρονται να εντάξουν εκτός από τις ήδη βεβαιωμένες οφειλές Τέλους Παρεπιδημούντων και Ακαθαρίστων Εσόδων και αυτές που δεν έχουν βεβαιωθεί, όπως προσέλθουν στα γραφεία του στην Πλατεία Κουντουριώτη (έναντι Έλλη) στον 1ο Όροφο ώστε να προσκομίσουν τα απαραίτητα στοιχεία λογιστικής απεικόνισης των επιχειρήσεών τους για τις χρήσεις που δεν έχουν ελεγχθεί και βεβαιωθεί (στην πλειοψηφία των επιχειρήσεων έχει ελεγχθεί και βεβαιωθεί μέχρι και η χρήση 2016) από την υπηρεσία μας.

Για να καταστεί δυνατή η βεβαίωση αυτών των οφειλών έως τις 17 Ιουλίου 2019 (σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 110 του Ν.461/17-5-2019) και να είναι δυνατή η ένταξή τους (σε συνδυασμό με τις ήδη βεβαιωμένες) στη σχετική ρύθμιση έως τις 17 Σεπτεμβρίου 2019, τίθεται ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των σχετικών στοιχείων λογιστικής απεικόνισης η 4η Ιουλίου 2019. Η υποβολή των ως άνω στοιχείων θα γίνεται με σχετική αίτηση (υπόδειγμα  μπορείτε να βρείτε στα γραφεία του Τμ. Προσόδων ή να ζητήσετε στο κάτωθι email να σας αποσταλεί). Αιτήσεις που έχουν  πρωτόκολλο με ημερομηνία πέραν της 4η Ιουλίου δεν θα γίνονται δεκτές.

Για καλύτερη εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων δίνεται η δυνατότητα υποβολής των στοιχείων λογιστικής απεικόνισης συνοδευόμενων με την σχετική αίτηση και με email (στο vstergioulis@rhodes.gr) με καταληκτική ημερομηνία την 4η Ιουλίου 2019 και ώρα 15.00. Οι υποβαλλόμενες με email αιτήσεις θα πρωτοκολληθούν με μέριμνα του Τμήματος Προσόδων την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας (5 Ιουλίου 2019). Email που θα έρθουν πέρα από την οριζόμενη ημερομηνία και ώρα δεν θα γίνονται δεκτά.

Αρμόδιος υπάλληλος για πληροφορίες είναι ο Βασίλειος Στεργιούλης (τηλ. 22413-63217 & 6973557536-Φαξ 22410-30014).

Η προϊσταμένη τμήματος προσόδων
Δέσποινα Γιαννιού
Η διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών
Παρασκευή Καλογήρου».