Λεξιστορείν: Το νηπιαγωγείο!

Νηπιαγωγείο ονομάζεται η προσχολική βαθμίδα αγωγής όπου φοιτούν τα νήπια.

Ως λέξη  είναι φυσικά σύνθετη  με α’ συνθετικό τη  λέξη αγωγή με τη σημασία της εκπαίδευσης και β’ συνθετικό τη λέξη νήπιο που με τη σειρά της είναι σύνθετη από το «νη» το στερητικό και τη λέξη έπος =ο λόγος  αναφερόμενη στα παιδιά  που δεν έχουν αναπτύξει ακόμα ικανοποιητικά τον έναρθρο λόγο.