Αποτελέσματα από τους 14ους Πανδωδεκανησιακοί αγώνες στίβου

 

ΕΙΣ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟΝ ΣΤΑΔΙΟΝ
ΟΙ 14οι ΠΑΝΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΟΙ ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΡΧΙΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΣ ΧΘΕΣ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ


Χθες την 10.30 πρωινήν παρουσία απάντων των μαθητών των Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως ήρχισαν οι 14οι Πανδωδεκανησιακοί αγώνες στίβου των Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως. Εις τους εν λόγω αγώνας μετέχουν τα Σχολεία Βενετόκλειον, Καζούλλειον, Οικοκυρική, Εμπορική Ρόδου, Ιπποκράτειον, Νικηφόρειον, Νυκτερινόν Ρόδου και Ημιγυμνάσιον Νισύρου. Οι μετέχοντες αθληταί είναι 76 και αι αθλήτριαι 20.

Κατά την πρώτην ημέραν οι αγώνες δεν παρουσίασαν το αναμενόμενον ενδιαφέρον δεδομένου ότι δεν υπήρχε εις τα διεξαχθέντα αγωνίσματα ο συναγωνισμός. Τα σημειωθέντα ρεκόρ ήσαν μέτρια εξαιρέσει το της Σφαιροβολίας που επέτυχε ο Σαμπάνης της Εμπορικής Ρόδου.

Εις τον προκριματικόν των 80 μ. θηλέων αι μαθήτριαι Καθοπούλη (ΕΣ) και Κουλιανού (Κ.Γ.) τρέχουσαι με πολύ ευνοϊκόν άνεμο κατέρριψαν το Δωδεκανησιακόν ρεκόρ του αγωνίσματος με 10”5 και 10”7 αντιστοίχως. Την επίδοσιν ως γνωστόν κατέχουν οι Μελιδώνη (Κ. Γ.), Ζούντα (Κ.Γ.) και Βογιατζή (Κω), με 11”, Εις τον δρόμον 100μ. επετεύχθησαν οι πλέον πενιχροί χρόνοι παρ’ όλο ότι έπνεε ισχυρότατος άνεμος. Ο Φωτεινός επέτυχε μεταβίας 11”8. Εις την σφαιροβολία ο συναγωνισμός Σαμπάνη (Ε.Σ.) και Αντάρτη (Νικηφορείου) έφερε την εξαιρετικήν βολήν των 13.20μ.

Τα τεχνικά αποτελέσματα έχουν ως εξής:
100 (προκριματικός)
Α! ΣΕΙΡΑ

1) Φωτεινός (Ε.Σ.) 11”8
2) Χ”Μιχάλης (Κω) 11”9
3) Ροδίτης (Β.Γ) 12”4

Β! ΣΕΙΡΑ
1) Γρηγοράς (Νυκτ.) 11”9
2) Μαραβέλιας (Β.Γ.) 12”1
3) Ανδρεάδης (Ε.Σ.) 12”5

ΑΛΜΑ ΕΙΣ ΥΨΟΣ
1) Σκουμπουρδής (Β.Γ) 1.65μ.
2) Θεοδωρίδης (Κω) 1.60μ.
3) Ζούρδης (Ε.Σ) 1.60μ.
4) Δεληγιάννης (Ε.Σ.) 1.60μ.
3) Ζούρδης (Ε.Σ.) 1.60μ.
4) Δεληγιάννης (Ε.Σ.) 1.60μ.

80 μ. ΘΗΛΕΩΝ
Α! ΣΕΙΡΑ

1) Καθοπούλη (Ε.Σ.) 10”5
2) Κουλιανού (Κ.Γ.) 10”7
3) Μαντικού (Κ.Γ.) 11”3

Β! ΣΕΙΡΑ
1) Βογιατζή (Κω) 11”9
2) Σταυρίδου (Ε.Σ.) 12”1

ΡΙΨΙΣ-ΔΕΡΜΑΤΙΝΗΣ ΣΦΑΙΡΑΣ
1) Καραζοπούλου (Κ.Γ) 37,83μ.
2) Αντάρτης (Νικήφ.) 12,70 μ.
3) Υψηλάντης (Ε.Σ.) 11,80μ.
4) Κουτελλάς (Νικηφ.) 11,78 μ.
5) Καρίκης (Β.Γ.) 11.55μ.

Α! ΣΕΙΡΑ
6) Σαμπάνης (Νυκτ.) 11μ.
400μ. (προκριματικός)
1) Βαλσαμίδης (Ε.Σ.) 55”4
2) Αρφαράς (Νυκτ.) 58”9
3) Κοζάκης (Β.Γ.) 60”3.

Β! ΣΕΙΡΑ
1) Ιτσινές (Κω) 57”7
2) Καγκάης (Ε.Σ.) 57”9
3) Μαραβέλλας (Β.Γ.)

ΣΦΑΙΡΑ ΘΗΛΕΩΝ
1) Κουλιανού (Κ.Γ.) 904μ.
2) Νικολάου (Κ.Γ.) 8.45μ.
3) Μπουφίδου (Κ.Γ.) 8.44 μ.

Οι αγώνες εσυνεχίσθησαν απόγευμα με τα ακόλουθα αποτελέσματα.
ΑΛΜΑ ΕΙΣ ΜΗΚΟΣ
1) Χατζημιχαήλ (Κω) 6.01μ.
2) Ζερβός (Νικηφ.) 5.82μ.
3) Σκουμπουρδής (Β.Γ.) 5.58μ.

Ακοντισμός: 1) Βασιλειάδης (Β.Γ) 4561 μ. 2) Υψηλάντης (ΕΣ) 4461 μ., 3) Πεταλάς (ΒΓ) 4269 μ., 4) Παπαστάθης (Νικηφ.) 3856 μ., 5) Ραγκούσης (Κως) 3761 μ., 6) Μοσχής (ΒΓ) 3480 μ.
400 μ. (Τελικός) 1) Βαλσαμίδης (ΕΣ) 56” 2) Αρφαράς (Νυκτ.) 57”4 3) Ιτσινές (Κως) 58”3’4 4) Μαραβέλιας (ΒΓ) 5) Καζάκης (ΒΓ) 6) Καγκάης (ΕΣ).

Δισκοβολία 1) Αντάρτης (Νικηφ.) 3520μ. 2) Σίφης (Νικηφ.) 3364μ. 3) Αρφαράς (Νυκτερ.) 3250 4) Κουτελλάς (Νικηφ) 5) Σαμπάνης (Νυκτ.).
Μήκος θηλέων 1) Αβραμίδου (ΚΓ) 4,05μ. 2) Κάτρη (ΚΓ) 4.01μ. 3) Παυλίδου (Κω) 3.94μ.
Ύψος θηλέων. 1) Τοπούζη ΚΓ 133μ., 2) Καθοπούλη ΕΣ και Αβραμίδου ΚΓ 130μ. 3, Καραζοπούλου 1,25μ.
Λιθοβολία 1) Σαμπάνης ΕΣ 22,40μ. 2) Ζαΐρης Νικηφ. 20,69 3) Καρίκης ΒΓ 16,90.
Τριπλούν 1) Σίφης Νικηφ. 12,66μ. 2) Ζερβός Νικηφ. 12.36μ. 3) Ιτσινές Κως 11.55μ.

100 ΤΟΝΝΟΙ ΠΡΩΪΜΩΝ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΕΞΗΧΘΑΣΑΝ ΕΝΤΟΣ ΤΡΙΗΜΕΡΟΥ
Κατά το διαρρεύσαν τριήμερον, εξήχθησαν εκ Ρόδου εις διαφόρους αγοράς της λοιπής χώρας δι’ ατμοπλοίων και μότορσιπς 1000 τόννοι πρωΐμων κηπευτικών ροδιακής παραγωγής. Κατά σχετικήν ανακοίνωσιν αι εξαγωγαί πρωΐμων εκ Ρόδου θα συνεχισθούν με το αυτόν ρυθμόν λόγω του εκδηλωθέντος ενδιαφέροντος των εμπόρων δια το εν λόγω προϊόν.