Διαδικασία εισαγωγής μαθητών/μαθητριών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου Ρόδου

Μέχρι την Τρίτη 4 Ιουνίου 2019 μπορούν οι γονείς-κηδεμόνες μαθητών/μαθητριών που τελειώνουν το Δημοτικό Σχολείο, να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για το Μουσικό Σχολείο Ρόδου. Η αίτηση υπάρχει ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του Σχολείου www.musicschoolrhodes.gr και στο γραφείο της Διεύθυνσης (https://forms.gle/JtYwTvjD8Nd3BZ1x7).

Η διαδικασία επιλογής θα πραγματοποιηθεί τις εργάσιμες ημέρες από 19 έως 24 Ιουνίου 2019 και θα ξεκινήσει ταυτόχρονα σε όλα τα Μουσικά Σχολεία την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019 και ώρα 10.00 π.μ. 

Είναι σημαντικό να τονισθούν τα παρακάτω:
• Τα Μουσικά Σχολεία (Γυμνάσια και Λύκεια) είναι δημόσια σχολεία γενικής παιδείας εμπλουτισμένα με μουσικά μαθήματα (θεωρητικά και πρακτικά) και δεν υπολείπονται σε τίποτα των άλλων σχολείων, αφού οι ώρες των μουσικών μαθημάτων γίνονται επιπλέον, χωρίς κόστος για τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Η μετακίνηση των μαθητών/μαθητριών γίνεται δωρεάν με συγκεκριμένα δρομολόγια. Λόγω του ωραρίου (08:00-15:00 και 08:00-14:30) οι μαθητές/μαθήτριες σιτίζονται σε διαμορφωμένο χώρο-τραπεζαρία.

• Οι απόφοιτοι του Λυκείου δεν ακολουθούν οπωσδήποτε μουσικές σπουδές, αλλά μπορούν να ακολουθήσουν οποιανδήποτε κατεύθυνση. Οι απόφοιτοι του Σχολείου έχουν εισαχθεί σε πανεπιστημιακά τμήματα Ιατρικής, Πολυτεχνείου, Φιλοσοφικής, Αρχαιολογίας, Υπολογιστών κτλ. και φυσικά Μουσικής. 

• Οι υποψήφιοι μαθητές/μαθήτριες της Α’ Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων, δε χρειάζεται να έχουν μουσικές γνώσεις για να συμμετέχουν στις εισαγωγικές εξετάσεις.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2241065651, 67850. 
Email: gmousrod@sch.gr.