Σεμινάριο για την αρχαία ελληνική ιατρική παρακολούθησαν 30 φοιτητές των ΗΠΑ στην Κω

Σεμινάριο με θέμα «Η αρχαία ελληνική ιατρική και η ηθική της» παρακολούθησαν 30 φοιτητές από το Πανεπιστήμιο της Γεωργίας των ΗΠΑ.

Το σεμινάριο, που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Διεθνούς Ιπποκρατείου Ιδρύματος Κω (ΔΙΙΚ), οργανώθηκε από τον επικεφαλής του Διεθνούς Συμβουλίου του ΔΙΙΚ, καθηγητή Στέφανο Γερουλάνο και το Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ. του ΔΙΙΚ, καθηγητή Νίκο Παπαντωνίου.

Η συνδιοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων πανεπιστημιακού επιπέδου του ΔΙΙΚ με ανάλογα ιδρύματα του εξωτερικού θεωρείται ως αρχή της συνδέσεώς του με εκπαιδευτικούς φορείς ανωτάτου επιπέδου, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση των δράσεων για ανάδειξη της Ιπποκρατικής Φιλοσοφίας και των κανόνων Ιατρικής Δεοντολογίας που καθορίζονται διά του «Όρκου».

Το σεμινάριο θα επαναληφθεί το 2020 με προοπτική συμμετοχής σπουδαστών και από άλλα πανεπιστήμια.