Λεξιστορείν: Είσαι αδολεσχής!

Ως αδολεσχή χαρακτηρίζουμε τον φλύαρο άνθρωπο, αυτόν που, ενώ μπορεί να μιλήσει με σύντομο κι απλό τρόπο, επιλέγει την πολυλογία.

Πρόκειται για σύνθετη λέξη με α’ συνθετικό το επίρρημα «άδην»  που σημαίνει πολύ και β’ συνθετικό τη λέξη «λέσχη» που σημαίνει λόγος, ομιλία.