Ενημέρωση προς τους ιδιοκτήτες ακινήτων

Σε ανακοίνωσή του προς τους ιδιοκτήτες ακινήτων, το γραφείο ΤΑΠ του δήμου Ρόδου, αναφέρει τα εξής:
«Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4611 ΦΕΚ 73/17/5/2019 άρθρο 110 σχετικά με την ρύθμιση οφειλών προς τους Ο.Τ.Α. α βαθμού «Οφειλές προς τους Δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν έως και δύο μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος δύναται να ενταχθούν στην ρύθμιση».

Ύστερα από τα ανωτέρω παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να δηλώσουν τα ακίνητα τους και να τύχουν των ευεργετικών διατάξεων της ρύθμισης ναπροσέλθουν στο γραφείο ΤΑΠ της κάθε δημοτικής ενότητας που ευρίσκεται το ακίνητό τους για να καταθέσουν την σχετική αίτηση-δήλωση.
Η καταληκτική προθεσμία για την κατάθεση της αίτησης-δήλωσης των ακινήτων είναι 30/6/2019.

Η Τμηματάρχης Προσόδων Δέσποινα Γιαννιού
Η Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών Παρασκευή Καλογήρου
Π.Ε. Διοικητικού Οικονομικού Α’/MSc»