Οι πυγμάχοι της Ρόδου κατέκτησαν τη δεύτερη θέση στους Πανελλήνιους αγώνες

ΑΝΑΧΩΡΕΙ Ο κ. ΚΩΤΙΑΔΗΣ
Σήμερον αναχωρεί εις Αθήνας αεροπορικώς ο βουλευτής Δωδεκανήσου κ. Στέλιος Κωτιάδης, δια την προώθησιν διαφόρων ζητημάτων της Δωδεκανήσου.

ΑΦΙΚΟΝΤΟ ΠΡΟΧΘΕΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΕΞ ΑΙΓΥΠΤΟΥ
Προχθές δια του ατμοπλοίου “Μεσάπια” αφίκοντο εις Ρόδον 20 ομογενείς εξ Αιγύπτου δια παραθερισμόν. Κατά σχετικάς πληροφορίας εφέτος ο αριθμός των εξ Αιγύπτου ομογενών παραθεριστών θα είναι μικρός.

ΑΦΙΚΕΤΟ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ Ο ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΜΑΝ. ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ
Αφίκετο εις Ρόδον ο Ακαδημαϊκός και γνωστός Μουσουργός κ. Μανώλης Καλομοίρης, Διευθυντής του Εθνικού Ωδείου Αθηνών. Ο κ. Καλομοίρης κατά την ενταύθα παραμονήν του παρηκολούθησε τας εξετάσεις των μαθητών και μαθητριών του εν Ρόδω Εθνικού Ωδείου.

ΣΥΣΚΕΨΙΣ ΔΙ’ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΙΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΛΑΡΔΟΥ ΘΑ ΓΙΝΗ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ
Ως πληροφορούμεθα την προσεχή Παρασκευήν θα πραγματοποιηθή υπό την προεδρείαν του κ. Νομάρχου σύσκεψις, με συμμετοχήν αρμοδίων υπαλλήλων, του προέδρου της κοινότητος Λάρδου και γεωργών, με θέμα την αξιοποίησιν γεωργικών εκτάσεων της Λάρδου.

ΟΙ ΠΥΓΜΑΧΟΙ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΚΑΤΕΚΤΗΣΑΝ ΤΗΝ 2αν ΘΕΣΙΝ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥΣ
Κατά πληροφορίας εξ Αθηνών οι Ρόδιοι αθληταί του ΠΟΔ εθριάμβευσαν εις τους Πανελλήνιους Πυγμαχικούς αγώνας Β’ κατηγορίας οι οποίοι έληξαν προχθές.

Εις την τελικήν βαθμολογίαν ο Πυγμαχικός Όμιλος Δωδεκανήσου κατέλαβε την δευτέραν θέσιν με 11 βαθμούς. καταταγείς μετά τον Παναθηναϊκόν (14β) και προ του Ολυμπιακού (10β).

Τελικώς ο Φωτούλης εις την κατηγορίαν των 54 κιλών ανεδείχθη πρώτος Πανελληνιονίκης, ο Ζωάννος εις την κατηγορίαν των 60 κιλών ανεδείχθη 2ος Πανελληνιονίκης, ο Χατζής εις τα 63 1/2 κιλά 3ος Πανελληνιονίκης, ο Λυκοπάντης εις τα 67 κιλά 2ος πανελληνιονίκης, ο Κιττώφ εις τα 75 κιλά 2ος Πανελληνιονίκης και ο Παμπάλης εις την κατηγορίαν των 57 κιλών 4ος Πανελληνιονίκης.

Ο Φωτούλης ενίκησε όλους τους αντιπάλους του θαυμασθείς υπό των φιλάθλων δια το παίξιμο του. Ο Κιττώφ εις το τελικόν της κατηγορίας του ηττήθη ελαφρώς εις τα σημεία. Ο Λυκοπάντης εις τον τελικόν ηττήθη με νοκ-άουτ. Οι πυγμάχοι μας αναμένονται σήμερα δια του ατμοπλοίου της γραμμής.

ΜΕΓΑΛΗ ΑΥΞΗΣΙΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΤΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ Μ.Κ. ΕΡΓΩΝ ΕΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗ ΧΘΕΣ ΣΥΣΚΕΨΙΣ
Το απόγευμα χθες υπό την προεδρείαν του κ. Νομάρχου επραγματοποιήθη σύσκεψις των αρμοδίων προϊσταμένων διαφόρων υπηρεσιών, με μοναδικόν θέμα την εξέτασιν της πορείας εκτελέσεως του προγράμματος Μικρών Κοινωφελών Έργων εις την περιφέρειαν του Νομού Δωδεκανήσου.

Της συσκέψεως μετέσχον ο Διευθυντής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων κ. Παρασκευάς, ο Διευθυντής του Νομαρχιακού Ταμείου κ. Βελιδάκης, ο Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμων και Κοινοτήτων κ. Σακελλαράκης και ο προϊστάμενος της Διευθύνσεως Γεωργίας κ. Ανδριωτάκης.

Κατά σχετικάς πληροφορίας μέχρι της 31ης Μαΐου, εκ των προγραμματισμένων δια το 1959 έργων είχεν αρχίσει η εκτέλεσις του 85% αυτών ενώ κατά την αντίστοιχον ημερομηνίαν του παρελθόντος έτους, είχεν αρχίσει η εκτέλεσις ποσοστού 20% εκ των έργων του περυσινού προγράμματος.

ΤΟ ΦΙΛΜ “ΕΡΩΤΙΚΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ” ΘΑ ΟΝΟΜΑΣΘΗ “ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΗ ΡΟΔΟ” ΕΦΘΑΣΑΝ ΧΘΕΣ ΟΙ ΗΘΟΠΟΙΟΙ
Χθες την πρωίαν δια του αεροπλάνου της γραμμής αφίκετο εις Ρόδον “γκρουπ” Ελλήνων Παραγωγών και ηθοποιών προκειμένου να γυρίσουν ενταύθα νέαν ταινίαν υπό τον τίτλον “Κρουαζιέρα στη Ρόδο”. Οι αφιχθέντες ηθοποιοί είναι οι εξής: Λάμπρος Κωνσταντάρας, Κούλης Στολίγλας, Ντίνα Τριάντη, Β. Χαριλάου, Μιράντα Μυράτ, Ξενίδης και Κακαβά. Οι αφιχθέντες παραγωγοί είναι οι κ.κ. Μεραθίδης και Ιγγλέσης.
Επίσης αφίκετο δια να μετάσχη εις το γύρισμα της ταινίας η Μις “Ελλάς” 1957 Ντόρα Κωστίδου. Ούτοι κατέλυσαν εις το ξενοδοχείον “Λίνδος” θα παραμείνουν δε εις Ρόδον επί εικοσαήμερον. Ως μας εδήλωσε ο εις των παραγωγών η νέα ταινία αντί “Ερωτική Κρουαζιέρα” θα τιτλοφορηθή “Κρουαζιέρα στη Ρόδο” αυτή δε θα γυρισθή εξ ολοκλήρου ενταύθα. Εις ερώτησιν μας εάν εις την ταινίαν μετάσχουν Ρόδιοι κομπάρσοι μας εδήλωσε ότι το εν λόγω θέμα θα διευθετηθή προσεχώς.